Ακτινολογικό Τμήμα

Η ΚΟΣΜΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προχώρησε στην εγκατάσταση ενός νέου ψηφιακού ακτινολογικού συστήματος και ψηφιακού πανοραμικού τομογράφου για την πραγματοποίηση ψηφιακών πλέον ακτινογραφιών ολόκληρου του σώματος, ψηφιακών και κεφαλομετρικών πανοραμικών (full digital).

Έτσι δίδεται η δυνατότητα επεξεργασίας της ακτινογραφίας πριν την εκτύπωσή της, καθώς και η ηλεκτρονική αποθήκευσή της, ενώ μειώνεται κατά πολύ η ανάγκη επανάληψης της ακτινογραφίας σε περίπτωση αστοχίας. Ως εκ τούτου μειώνεται και η έκθεση του εξεταζομένου εκ νέου σε ακτινοβολία, ενώ η ποιότητα της απεικόνισης έχει βελτιστοποιηθεί.

Στα πλαίσια της δυνατότητας της επεξεργασίας της εικόνας είναι δυνατή η μέτρηση μεγεθών και γωνιών στην ηλεκτρονική μορφή της εικόνας καθώς και η εκτύπωση αυτής σε CD ή η ηλεκτρονική αποστολή της.

Στο κέντρο μας εκτός από τα γνωστά μεγέθη των ακτινογραφιών στα διάφορα σημεία του σώματος, έχουμε πλέον και τη δυνατότητα απεικόνισης ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης σε ένα μόνο film, με μία λήψη, π.χ. για τη μέτρηση της γωνίας σκολίωσης και κύφωσης τόσο σε παιδιά και εφήβους, όσο και σε ενήλικες. Με την ίδια μέθοδο έχουμε και τη δυνατότητα απεικόνισης των κάτω άκρων σε ένα film (αξονομετρική λήψη).