Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 7:00-21:00 & Σάββατο 8:00-13:00
  Τηλ. Επικοινωνίας : 210-8640918

Πνευμονιοκοκκική νόσος

Η πνευμονία της κοινότητας ή αλλιώς η εξωνοσο-
κομειακή πνευμονία αρκετά συχνά αποτελεί μία σο-
βαρή λοίμωξη σε παιδιά και ενήλικες. Το βακτήριο
Streptococcus pneumoniae εξακολουθεί να θεω-
ρείται το συχνότερο μικροβιακό αίτιο. Το συγκε-
κριμένο βακτήριο μπορεί να προσβάλει το
αναπνευστικό σύστημα και να προκαλέσει ιγμορί-
τιδα, εώς και βακτηριακή πνευμονία, μέση ωτίτιδα,
ενώ αν προσβάλει το κεντρικό νευρικό σύστημα
μπορεί να προκαλέσει και μηνιγγίτιδα.
Κάθε χρόνο αναφέρονται 156 εκατομμύρια περι-
στατικά πνευμονίας από πνευμονιόκκοκο σε παιδιά
παγκοσμίως. Το 95% των νέων περιστατικών εμ-
φανίζονται σε παιδιά που κατοικούν σε αναπτυσ-
σόμενες χώρες.
Η πνευμονία που οφείλεται σε πνευμονιόκκοκο
είναι μια πολύ σοβαρή νόσος, με υψηλά ποσοστά
θνητότητας (10-20%). Σε ομάδες υψηλού κινδύνου
όπως είναι τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι το
ποσοστό θανάτου υπερβαίνει το 50%.
Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαί-
σθητα λόγω του γεγονότος ότι το ανοσοποιητικό
τους σύστημα δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα πλήρως.
Παρά τη θεραπεία με αντιβιοτικά, ένα ποσοστό
των παιδιών εξακολουθεί να χάνει την ζωή του
από αυτές τις επικίνδυνες επιπλοκές. Τα παιδιά που
επιβιώνουν, συχνά αντιμετωπίζουν μόνιμες βλάβες
όπως κώφωση, επιληψία, διανοητική καθυστέρηση
ή άλλες σοβαρές αναπηρίες.
Οι ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες είναι ενήλικες άνω
των 65 ετών, άτομα που πάσχουν από χρόνιες πα-
θήσεις όπως πνευμονοπάθεια, καρδιοπάθεια, σακ-
χαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια και
αυτοάνοσα νοσήματα, άτομα ανοσοκατεσταλ-
μένα, άτομα μετά από σπληνεκτομή, άτομα με δρε-
πανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία,
παιδιά άνω των 2 ετών με χρόνια νοσήματα και
ανοσοανεπάρκεια και παιδιά μικρότερα των 2
ετών. Ο αλκοολισμός αποτελεί επίσης προδιαθε-
σικό παράγοντα.
Ο πνευμονιόκοκκος είναι ένας παθογόνος μικρο-
οργανισμός, ο οποίος προσκολλάται στους βλεν-
νογόνους της μύτης και του φάρυγγα πολλών
ανθρώπων (ανάλογα με την ηλικία ως και στο
60%), χωρίς το γεγονός αυτό να σημαίνει ότι θα
νοσήσουν. Μεταφέρεται μέσω μολυσμένων στα-
γονιδίων, για παράδειγμα με το βήχα ή το φτέρνι-
σμα, στις ευπαθείς ομάδες, όπως τα μικρά παιδιά
και τους ηλικιωμένους, και συχνά προκαλεί ασθέ-
νειες.
Τα συμπτώματα της πνευμονίας συνήθως περιλαμ-
βάνουν ρίγος, υψηλό πυρετό, εφίδρωση, δύ-
σπνοια, θωρακικό άλγος, παραγωγικό βήχα με
πτύελα, μυαλγία και κόπωση. Η ταχύπνοια (ταχύς
ρυθμός αναπνοών ανά λεπτό) ως σύμπτωμα πνευ-
μονίας αξιολογείται κυρίως στα παιδιά και μπορεί
να προηγείται των άλλων κλινικών ευρημάτων.
Συχνά η διάγνωση της πνευμονίας βασίζεται στην
κλινική εικόνα του ασθενούς. Απεικονιστικές εξε-
τάσεις όπως η ακτινογραφία θώρακος πραγματο-
ποιούνται προς επιβεβαίωση της κλινικής
υπόθεσης, σε περίπτωση διφορούμενων αποτελε-
σμάτων από την κλινική εξέταση, σε περίπλοκες
περιπτώσεις ή για παρακολούθηση της πορείας της
νόσου. Στα βρέφη και στα μικρά παιδιά η ακτινο-
γραφία θώρακος ενδείκνυται όταν διαπιστώνεται
πυρετός σε συνδυασμό με: ταχύπνοια, ρουθούνι-
σμα, ρόγχοι, αναπνευστική δυσχέρεια και ακροα-
στικά.
Πολυάριθμα απεικονιστικά χαρακτηριστικά συνθέ-
τουν την εικόνα της πνευμονίας αλλά και ενός πλή-
θους άλλων παθολογικών καταστάσεων. Για τον
λόγο αυτό η διάγνωση πρέπει να γίνεται πάντα
βάσει όλων των διαγνωστικών ευρημάτων.
Έρευνες των τελευταίων ετών αποδίδουν στην
απλή ακτινογραφία θώρακος μια ευαισθησία και
μια ακρίβεια μεταξύ 42-73% όσον αφορά στην
ανάδειξη της αιτιολογίας της πνευμονίας. Ανάλογα
με το αν μια πνευμονία είναι βακτηριακής, ιογε-
νούς ή άλλου είδους προελεύσεως κυριαρχούν και
συγκεγριμένα απεικονιστικά χαρακτηριστικά. Η
πνευμονιοκοκκική πνευμονία είναι βακτηριακής
προελεύσεως.
Το τυπικό εύρημα της ακτινογραφίας θώρακος
στην βακτηριακή πνευμονία είναι η πύκνωση (ή
σκιά) που παρουσιάζεται στον πνεύμονα και συνή-
θως περιορίζεται σε έναν λοβό (λοβώδης πνευμο-
νία). Οι λήψεις των εικόνων σε δύο επίπεδα
(οπισθιο-πρόσθιο και πλάγιο ή αλλιώς face και profile)
βοηθά στον προσδιορισμό της ακριβούς
θέσης του διηθήματος και της σχέσης του με τα
γύρω όργανα όπως για παράδειγμα το μεσοθωρά-
κιο και η καρδιά.
Σε περίπλοκες καταστάσεις ή όταν η ακτινογραφία
θώρακος αφήνει κάποια ερωτηματικά, οι απεικονι-
στικές εξετάσεις μπορούν να συμπληρωθούν με
την υπολογιστική ή αξονική τομογραφία. Η μέθο-
δος αυτή έχοντας την δυνατότητα να παράγει ει-
κόνες πολύ λεπτών τομών του πνευμονικού
παρεγχύματος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και πολύ
πιο ειδική από την απλή ακτινογραφία. Και εδώ η
τυπική απεικόνιση της βακτηριακής πνευμονίας
είναι εστιακές ή ακανόνιστες περιοχές πύκνωσης
με παρουσία αεροβρογχογράμματος. Σημαντική
είναι η συμβολή της υπολογιστικής τομογραφίας
στην ακριβή ανάδειξη της τοποθεσίας του πνευμο-
νικού διηθήματος αλλά και στην ανάδειξη επιπλο-
κών.
Η αξονική τομογραφία του θώρακα ενδείκνυται
και για την παρακολούθηση της πορείας της
νόσου, ιδιαίτερα σε μεγάλους ανθρώπους, σε αν-
θρώπους με πνευμονιοπάθεια καθώς και σε ανο-
σοκατεσταλμένους ανθρώπους εφόσον καθιστά
δυνατή την διάγνωση της νόσου σε πρώιμο στάδιο
ή αντίθετα μπορεί να αποκλείσει την παρουσία της
σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο είναι ζωτικής ση-
μασίας. Αντίθετα, δεν χρησιμοποιείται για την διά-
γνωση της πνευμονίας σε παιδιά – παρα μόνο σε
πολύ ειδικές περιπτώσεις – λόγω της σχετικά με-
γάλης ακτινοβολίας της μεθόδου και της αδυνα-
μίας συνεργασίας των πολύ μικρών παιδιών.
Συμπληρωματικός έλεγχος γίνεται και με μικροβιο-
λογικό έλεγχο με Γενική εξέταση αίματος, ΔΕΚ και
CRP, Mycoplasma Pneumoniae.
Επιμέλεια κειμένου:
Δημήτριος Τριανταφύλλου
Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρώην Διευθυντής του Ακτινολογικού Τμήματος
του 7ου Νοσοκομείου του ΙΚΑ
Επιστημονικά Υπεύθυνος του Διαγνωστικού
Κέντρου «ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ»

glouteni
Αλήθειες και μύθοι για τη γλουτένη

Η γλουτένη είναι πρωτεΐνη του μαλακού σιταριού, κριθαριού και σίκαλης και άλλων κοινών δημητρια- κών. Αποτελεί το 80% της πρωτεΐνης του σιταριού και είναι το συστατικό που κάνει το ψωμί να «φου- σκώνει».

prostatis
Προστάτης Αδένας

Ο προστάτης αδένας είναι αδένας του ανδρικού αναπαραγω- γικού συστήματος ο οποίος βρίσκεται στην πύελο, κάτω από την ουροδόχο κύστη και μπροστά από το ορθό έντερο.

alergia
Αλλεργία

Με τον όρο αλλεργία εννοείται η παθολογική κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός αντιδρά σε αβλαβείς περι- βαλλοντικές ουσίες, που ονομάζονται αλλεργιογόνα.