Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 7:00-21:00 & Σάββατο 8:00-13:00
  Τηλ. Επικοινωνίας : 210-8640918

Προστάτης Αδένας

Τι είναι ο προστάτης αδένας;
Ο προστάτης αδένας είναι αδένας του ανδρικού αναπαραγω-
γικού συστήματος ο οποίος βρίσκεται στην πύελο, κάτω από
την ουροδόχο κύστη και μπροστά από το ορθό έντερο. Βοηθά
στην παραγωγή και αποθήκευση του σπέρματος και περιβάλει
την ουρήθρα. Η μορφολογία του και το μέγεθος του ομοι-
άζουν με αυτή του κάστανου. Περί την ηλικία των 40-50
ετών, υπό την επίδραση της τεστοστερόνης αρχίζει και διογ-
κώνεται. Στα 50 έτη το 50% των ανδρών έχουν υπερτροφικό
(διογκωμένο) προστάτη, ενώ στα 80 έτη το 100% των αν-
δρών περίπου έχουν υπερτροφία του προστάτη. Λόγω της
θέσης του ανθρώπινο σώμα οι παθήσεις του προστάτη επηρε-
άζουν την ΟΥΡΗΣΗ, την ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΩΣΗ και σπανίως την
ΑΦΟΔΕΥΣΗ.
Πως εξετάζεται ο προστάτης;
Εξετάζεται ηλικιακά από τον ουρολόγο με την δακτυλική εξέ-
ταση, μέσω του πρωκτού (εκτιμάται η υφή, το περίγραμμα και
τυχόν αύξηση του μεγέθους του προστάτη). Εργαστηριακά
εξετάζεται με την μέτρηση του επιπέδου του Ειδικού Προστα-
τικού Αντιγόνου (Prostate Specific Antigen, PSA) στο αίμα του
ασθενούς. Απεικονιστικά εξετάζεται με το υπερηχογράφημα,
το οποίο με μεγάλη ακρίβεια προσδιορίζει το μέγεθος του
προστάτη, την κατακράτηση ούρων και την κατάσταση των
νεφρών. Η υπερηχογραφική απεικόνιση του προστάτη μπορεί
να γίνεται είτε διακοιλιακά, με την ουροδόχο κύστη γεμάτη
ούρα, είτε διορθικά (μπορεί να διενεργηθεί και βιοψία εάν
κριθεί απαραίτητο). Η μαγνητική τομογραφία είναι άλλη μια
μέθοδος απεικόνισης του προστάτη.
Οι σημαντικότερες παθήσεις του προστάτη αδένα
1. Καλοήθης υπερτροφία – συμπτώματα
α. Συχνοουρία
β. Μείωση της ακτίνας των ούρων
γ. Νυκτουρία (ανάγκη για νυχτερινή ούρηση, αρκετές φορές
συχνά)
δ. Δυσκολία στην έναρξη της ούρησης
ε. Επιτακτική ούρηση
στ. Ακράτεια ούρων
η. Κατακράτηση ούρων (αίσθηση ότι δεν έχει αδειάσει η
κύστη)
θ. Διακεκομμένη ούρηση
ι. Αιματουρία
Το υπερηχογράφημα εντοπίζει την διόγκωση του αδένα (όγκος
προστάτη) και το κατά πόσο επηρεάζεται η λειτουργία της ου-
ροδόχου κύστεως (εξέταση του τοιχώματος αυτής καθώς και
του περιεχόμενου της πριν και μετά την ούρηση).
2. Καρκίνος του προστάτη
Πρόκειται για μία από τις συχνότερες μορφές καρκίνου παγκο-
σμίως και από τους συχνότερους καρκίνους των ανδρών.
Είναι σπάνιος σε άνδρες κάτω των 45 ετών και γίνεται πιο
διαδεδομένος με την πάροδο της ηλικίας. Παράγοντες κινδύ-
νου: Παχυσαρκία, ηλικία, οικογενειακό ιστορικό, κάπνισμα,
αρτηριακή υπέρταση, έλλειψη άσκησης. Στην πρώιμη μορφή
του δεν προκαλεί συμπτώματα, οπότε ο μόνος τρόπος εντόπι-
σης είναι η πρόληψη. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται
συμπτώματα όπως αυτά της καλοήθους υπερπλασίας, καθώς
και η αδυναμία στύσης ή επώδυνη εκσπερμάτιση. Χάρη στην
εξέταση του PSA η διάγνωση γίνεται έγκαιρα. Η δακτυλική
εξέταση και το υπερηχογράφημα βοηθούν στην εντόπιση του.
Με το υπερηχογράφημα απεικονίζονται διαταραχές στην υφή
του προστάτη, στη μορφολογία, στο σχήμα του και στην επέ-
κταση της νόσου τόσο τοπικά πέριξ του προστάτη όσο και
στην ουροδόχο κύστη. Ο καρκίνος του προστάτη αναπτύσσε-
ται συχνότερα στην περιφερική ζώνη αυτού.
3. Προστατίτιδα
Εμφανίζεται περισσότερο σε νέους άνδρες και είναι φλεγμονή
οφειλόμενη σε μικρόβιο (συνήθως κολοβακτηρίδιο). Μεταδί-
δεται στον προστάτη από τα ούρα, το έντερο και τη σεξουα-
λική επαφή. Εάν παραμολυνθεί εξελίσσεται σε χρόνια
προστατίτιδα. Συμπτώματα: Πυρετός, πυελικό άλγος, άλγος
κατά την ούρηση, συχνοουρία, αύξηση του PSA. Στο υπερη-
χογράφημα απεικονίζεται η διόγκωση, η οιδηματώδης υφή
του προστάτη (σε οξεία φάση) και αποτιτανώσεις (στη χρόνια
μορφή).
Εκ των παραπάνω καθίσταται σαφές ότι το υπερηχογράφημα
του προστάτη (συνδυαστικά με τον υπερηχογραφικό έλεγχο
των νεφρών και ουροδόχου κύστεως) αποτελεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
κομμάτι του προληπτικού ελέγχου κάθε άνδρα άνω των 45
ετών αλλά και για την παρακολούθηση ήδη διαγνωσμένης
νόσου.

Επιμέλεια κειμένου:
Δημήτριος Ανδριτσόπουλος – Ιατρός Ακτινολόγος

glouteni
Αλήθειες και μύθοι για τη γλουτένη

Η γλουτένη είναι πρωτεΐνη του μαλακού σιταριού, κριθαριού και σίκαλης και άλλων κοινών δημητρια- κών. Αποτελεί το 80% της πρωτεΐνης του σιταριού και είναι το συστατικό που κάνει το ψωμί να «φου- σκώνει».

alergia
Αλλεργία

Με τον όρο αλλεργία εννοείται η παθολογική κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός αντιδρά σε αβλαβείς περι- βαλλοντικές ουσίες, που ονομάζονται αλλεργιογόνα.

image
Παρακέντηση Θυρεοειδούς

Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνό εύρημα και με την ψηλάφηση απαντάται στο 4-8% των ενηλίκων, με την υπερηχογραφική διερεύνηση στο 41% και με την παθολογοανατομική διερεύνηση στο 50% περίπου.