Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 7:00-21:00 & Σάββατο 8:00-13:00
  Τηλ. Επικοινωνίας : 210-8640918

Ο ιός του HIV

Το AIDS παρατηρήθηκε κλινικά για πρώτη φορά
το 1981 στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε χρήστες
ενδοφλέβιων ναρκωτικών και ομοφυλόφιλους άν-
δρες που ενώ δεν είχαν κάποια γνωστή βλάβη
του ανοσοποιητικού, παρουσίαζαν συμπτώματα
πνευμονίας από πνευμονοκύστη (PCP), ή έναν
σπάνιο καρκίνο του δέρματος, το σάρκωμα Kaposi
(KS). Στην Ελλάδα η πρώτη περίπτωση
AIDS εμφανίστηκε το 1981, ο πρώτος θάνατος
από AIDS καταγράφηκε το 1983 και τα πρώτα
δηλωθέντα περιστατικά μόλυνσης HIV το 1984.
Ακολούθησε μια αυξητική τάση μέχρι και το
1997, μια πτώση των νέων μολύνσεων HIV ανά
χρόνο μετά και σταθεροποίηση μέχρι περίπου το
2003-4. Από το 2009-2011 οι νέες μολύνσεις
αυξήθηκαν κατά 57%, τάση που συνεχίστηκε και
το 2012, με επιπλέον κρούσματα κυρίως μεταξύ
χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Μερικοί ιοί,
όπως αυτοί που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα
ή τη γρίπη, παραμένουν στο σώμα μόνο για με-
ρικές ημέρες. Όταν κάποιος μολύνεται με τον ιό
γίνεται HIV οροθετικός και θα είναι για πάντα
HIV οροθετικός. Το χαρακτηριστικό του ιού είναι
το πολύ υψηλό ποσοστό μετάλλαξής του, ο γρή-
γορος ρυθμός αναπαραγωγής του και το τερά-
στιο μέγεθος του πληθυσμού του. Οι ονομασίες
HIV και AIDS μπορεί να συγχέονται γιατί και οι
δύο αυτοί όροι περιγράφουν την ίδια νόσο, το
AIDS ωστόσο αντιστοιχεί σε μια προχωρημένη
HIV νόσο. Περίπου οι μισοί από τους ανθρώπους
που έχουν μολυνθεί με HIV αναπτύσσουν AIDS
σε 10 χρόνια αν δεν λάβουν θεραπεία.
Διάγνωση:
Η διάγνωση της λοίμωξης με HIV γίνεται με ένα
ειδικό τεστ αίματος με την μέθοδο ELISA, το
οποίο ανιχνεύει τα αντισώματα που αναπτύσσει
ο οργανισμός κατά του ιού στο 100% περίπου
των περιπτώσεων. Επειδή όμως το τεστ ανιχνεύει
στην ουσία την αντίδραση του οργανισμού στον
ιό, δεν είναι δυνατή η ανίχνευση του ιού μέσα
στις 2-3 πρώτες εβδομάδες της μόλυνσης του
ατόμου. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί ένα ειδικό τεστ, για να διαπιστωθεί
αν ο ιός HIV είναι παρόν στο αίμα.Στην περί-
πτωση του θετικού τεστ με την μέθοδο ELISA,
ακολουθούν ειδικότερα τεστ (WESTERN-BLOT)
σε εξειδικευμένα κέντρα και σε περίπτωση θετι-
κού αποτελέσματος ακολουθεί εξέταση «ιικού
φορτίου», δηλαδή απευθείας μέτρηση του ιού
HIV στο αίμα.
Το τεστ για την ανίχνευση του ιού συνιστάται σε
όλα τα άτομα ηλικίας από 13 ετών ως 64 ετών,
να εξετασθούν για HIV, τουλάχιστον μια φορά,
ασχέτως πιθανού κινδύνου.
Επιπλέον, συνιστάται σε σεξουαλικά ενεργούς,
κυρίως με 3 ή περισσότερους ερωτικούς συντρό-
φους τους τελευταίους 12 μήνες, σε ανθρώπους
που είχαν σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις
με κάποιον που είναι θετικός στον ιό HIV ή με
κάποιον του οποίου το HIV status είναι άγνωστο.
Κατόπιν σεξουαλικής κακοποίησης. Επιπλέον σε
χρήστες ναρκωτικών (συμπεριλαμβανομένων και
των στεροειδών ορμονών). Κατόπιν χρήσης μη
αποστειρωμένου εξοπλισμού για τρύπημα αυτιών
και τατουάζ.
Σε άτομα που εργάζονται στον χώρο υγείας και
προηγήθηκε κάποιο ατύχημα ή τρύπημα με βελόνα.
Για οποιονδήποτε λόγο που μπορεί κάποιος να αμφι-
βάλλει για την περίπτωση μιας μόλυνσης με τον ιό.
Μη μετάδοση:
Ο HIV δεν μεταδίδεται με την χειραψία, το αγ-
κάλιασμα, το απλό φιλί, την συγκατοίκηση με κά-
ποιον οροθετικό, την κοινή χρήση ρούχων,
σκεπασμάτων, πιάτων, ποτηριών και μαχαιροπή-
ρουνων, τηλεφώνων, από την κοινή χρήση τουα-
λέτας, μπάνιου ή ντους. Δεν μεταδίδεται σε πι-
σίνες και θάλασσες. Δεν μεταδίδεται επίσης με
τον ιδρώτα και τα δάκρυα. Δεν υπάρχει κίνδυνος
μόλυνσης από κουνούπια και άλλα έντομα.
Μετάδοση:
Ο HIV μεταδίδεται όταν συγκεκριμένα σωματικά
υγρά που περιέχουν HIV μπορούν να μπουν απευ-
θείας στην κυκλοφορία του αίματος μέσω μιας
βλεννογόνου μεμβράνης ή μέσω ενός κατεστραμ-
μένου ιστού. Άλλοι τρόποι μετάδοσης του HIV
είναι μεταγγίσεις μολυσμένου αίματος, τοκετός και
θηλασμός, κοινή χρήση συριγγών όταν λαμβάνεται
δόση ναρκωτικών ουσιών, τυχαίες διατρήσεις με
σύριγγες, τατουάζ και τρύπημα αυτιών με μολυ-
σμένο εξοπλισμό κλπ.
Θεραπεία:
Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ριζική θεραπεία για
τον HIV. Επίσης δεν υπάρχει αποτελεσματικό εμ-
βόλιο. Υπάρχουν όμως φάρμακα (υψηλής δρα-
στικότητας αντιρετροϊκή θεραπεία HAART) για
την αντιμετώπιση της ασθένειας, οπότε οι πιθα-
νότητες να εκδηλώσει AIDS κάποιος οροθετικός
που θα λάβει έγκαιρη και σωστή θεραπεία, είναι
ελάχιστες.
Επιπλέον, όταν κάποιος γνωρίζει ότι είναι φο-
ρέας του ιού HIV και βρίσκεται υπό επιτυχημένη
αντιρετροϊκή θεραπεία, οι πιθανότητες να μετα-
δώσει τον ιό στον ερωτικό σύντροφό του, είναι
επίσης ελάχιστες.

Επιμέλεια κειμένου:
Μαρία Τριανταφύλλου
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης
Κυριάκος Κοτσυφάκης
Βιολόγος – Υπεύθυνος Μικροβιολογικού
Εργαστηρίου

gastroskopish
Γαστροσκόπηση

Η εξέταση αυτή γίνεται για να εκτιμήσει ο γιατρός σας καλύτερα κάποια συμπτώματα όπως π.χ. οι καούρες, οι ξινίλες, η δυσκολία στην κατάποση, τα ρεψίματα, ο πόνος στο επιγάστριο, οι έμετοι , η ναυτία, η δυσκολία να χωνέψει κανείς εύκολα το φαγητό, η αναι- μία κ.α

glouteni
Αλήθειες και μύθοι για τη γλουτένη

Η γλουτένη είναι πρωτεΐνη του μαλακού σιταριού, κριθαριού και σίκαλης και άλλων κοινών δημητρια- κών. Αποτελεί το 80% της πρωτεΐνης του σιταριού και είναι το συστατικό που κάνει το ψωμί να «φου- σκώνει».

image
Παρακέντηση Θυρεοειδούς

Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνό εύρημα και με την ψηλάφηση απαντάται στο 4-8% των ενηλίκων, με την υπερηχογραφική διερεύνηση στο 41% και με την παθολογοανατομική διερεύνηση στο 50% περίπου.