Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 7:00-21:00 & Σάββατο 8:00-13:00
  Τηλ. Επικοινωνίας : 210-8640918

Αλλεργία

Με τον όρο αλλεργία εννοείται η παθολογική κατάσταση
κατά την οποία ο οργανισμός αντιδρά σε αβλαβείς περι-
βαλλοντικές ουσίες, που ονομάζονται αλλεργιογόνα. Πιο
ειδικά, η αλλεργία είναι αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου
Ι στην οποία κύριοι πρωταγωνιστές είναι ειδικά κύτταρα
του αίματος (βασεόφιλα και μαστοκύτταρα) και ένας ειδι-
κός τύπος αντισώματος, η ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE ).
Ως αλλεργιογόνα μπορούν να δράσουν
• ορισμένες τροφές όπως αυγά, ψάρια, θαλασσινά ντο-
μάτα, φυστίκια, φουντούκια, φράουλες.
• φάρμακα όπως η πενικιλίνη, οι αντιοροί (πχ αντιτετανι-
κός ορός) σκιαγραφικά σκευάσματα που χρησιμοποιούν-
ται στην ακτινολογία.
• καλλυντικά, χρώματα, επαγγελματικές ουσίες (latex).
• η γύρη διαφόρων φυτών, φτερά, τρίχες, κόπρανα δια-
φόρων ζώων, σκόνη, τσίμπημα εντόμων κ.α.
Τα αλλεργιογόνα φτάνουν στον οργανισμό μέσω της ανα-
πνοής, με επαφή στο δέρμα , με την τροφή ή και ένεση.
Όταν ο οργανισμός έρθει σε επαφή με μια ξένη ουσία
που δρα ως αλλεργιογόνο, το ανοσοποιητικό σύστημα
βάζει σε λειτουργία τους αμυντικούς μηχανισμούς της χη-
μικής και της κυτταρικής ανοσίας με σκοπό την εξουδε-
τέρωση του αντιγόνου.
Την πρώτη φορά που ο οργανισμός θα συναντήσει το αλ-
λεργιογόνο, θα ευαισθητοποιηθεί η ανοσοσφαιρίνη Ε, η
οποία θα καταλήξει σε ειδικούς υποδοχείς πάνω στα βα-
σεόφιλα και μαστοκύτταρα.
Τη δεύτερη (τρίτη κλπ.) φορά που ο οργανισμός θα συ-
ναντήσει το ίδιο αλλεργιογόνο τότε η ανοσοσφαιρίνη Ε
θα αναγνωρίσει το αλλεργιογόνο και θα ενωθεί με αυτό
με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των βασεόφιλων και
μαστοκυττάρων.
Τα ενεργοποιημένα βασεόφιλα και μαστοκύτταρα θα απε-
λευθερώσουν διάφορες ουσίες που έχουν αποθηκευμένες
(π.χ. ισταμίνη) που με τη σειρά τους θα προκαλέσουν μια
ταχεία φλεγμονώδη αντίδραση που θα οδηγήσει σε φτάρ-
νισμα, ερυθρότητα, φαγούρα, αγγειοδιαστολή, αυξημένη
διαπερατότητα των αγγείων, σύσπαση των λείων μυϊκών
ινών, προσέλκυση ηωσινοφίλων και ουδετεροφίλων, συσ-
σώρευση αιμοπεταλίων και αυξημένη έκκριση βλέννας
κλπ.
Οι αλλεργικές παθήσεις οφείλονται σε
• γενετική προδιάθεση (άτομα των οποίων οι γονείς
έχουν αλλεργίες είναι πιθανότερο να αποκτήσουν υπε-
ρευαισθησία, αν και όχι υποχρεωτικά προς τις ίδιες ου-
σίες).
• στην έκθεση στα αλλεργιογόνα (αντιγόνα) που μπο-
ρούν να τις προκαλέσουν.
• στην ευαισθητοποίηση του άτομου στα αλλεργιογόνα,
από προηγούμενη έκθεση σε αυτά
Στο δέρμα, μία οξεία αλλεργική αντίδραση προκαλεί κνί-
δωση, δερματίτιδα και φαγούρα, ενώ σε χρόνιες κατα-
στάσεις η αλλεργία μπορεί να προκαλέσει ατοπική
δερματίτιδα και έκζεμα.
Στην αναπνευστική οδό, η οξεία αλλεργική αντίδραση
προκαλεί βήχα, ρινική συμφόρηση, φτάρνισμα, κλείσιμο
του λαιμού και, σε χρόνιες καταστάσεις άσθμα. Μπορεί
επίσης να προκαλέσει ερυθρότητα και φαγούρα στα
μάτια.
Οι οξείες αλλεργικές αντιδράσεις στο γαστρεντερικό σύ-
στημα αρχίζουν από το στόμα με μυρμήγκιασμα, φα-
γούρα, μεταλλική γεύση και πρήξιμο της γλώσσας και του
λάρυγγα, ακολουθούμενα από κοιλιακό άλγος, μυϊκούς
σπασμούς, εμετούς και διάρροια, που σε χρόνιες κατα-
στάσεις οδηγούν σε ποικιλία γαστρεντερικών προβλημά-
των.
Αναφυλαξία- επείγον ιατρικό περιστατικό
Κάθε σοβαρή οξεία αλλεργική αντίδραση μπορεί να απει-
λήσει τη ζωή, προκαλώντας αναφυλαξία, που μπορεί να
ξεκινήσει με διέγερση, αίσθημα «επερχόμενης καταστρο-
φής», χλωμάδα στο δέρμα λόγω της πτώσης της αρτη-
ριακής πίεσης ή και απώλεια συνείδησης (λιποθυμία).
Αναφυλακτικο shock (καταπληξία), μπορεί να συμβεί στην
περίπτωση που το αλλεργιογόνο περάσει κατ ευθεία στην
αιματική κυκλοφορία ενός ευαισθητοποιημένου άτομου.
Η αναφυλαξία μπορεί να αποβεί θανατηφόρα χωρίς τα-
χεία αντιμετώπιση με ένεση επινεφρίνης (αδρεναλίνης).
Μορφές εκδήλωσης
Αλλεργική ρινίτιδα
Η ρινίτιδα μπορεί να είναι εποχική ή να εμφανίζεται και
να ταλαιπωρεί καθ” όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Πιθανοί ένοχοι: Γύρη, γρασίδι, σκόνη, επιθήλια ζώων κ.ά.
Αλλεργικό άσθμα
Συμπτώματα: Ξηρός βήχας κατά τη διάρκεια της ημέρας,
τη νύχτα (πριν αλλά και κατά τον ύπνο) ή μετά από τρέ-
ξιμο, δύσπνοια, «βράσιμο» και πόνος στο στήθος, ακόμα
κι όταν το άτομο δεν έχει κρυολογήσει ή αρρωστήσει
(Αν το άσθμα υποτροπιάζει ή είναι χρόνιο, συστήνεται
χρόνια αγωγή και ειδικά φάρμακα για την αντιμετώπιση
των σοβαρών επεισοδίων.
Πιθανοί ένοχοι: Γύρη, βαφές, σκόνη, το τρίχωμα των
ζώων κ.α.
Δερματικές αλλεργίες
Συμπτώματα: Ερεθισμός του δέρματος που συχνά οδηγεί
σε εξάνθημα. Μπορεί να εμφανιστεί φαγούρα, πρήξιμο,
κοκκινίλες ή απολέπιση του δέρματος.
Πιθανοί ένοχοι: Επαφή του δέρματος με διάφορες ουσίες,
βραχιολάκια από δέρμα, σκουλαρίκια με νικέλιο, τραχιά
υφάσματα, επαφή με φυτά, τροφική αλλεργία που εκδη-
λώνεται στο δέρμα, αλλά και το στρες.
Αλλεργίες από τσιμπήματα εντόμων
Οι ένοχοι: Το τσίμπημα εντόμων και ειδικότερα της μέ-
λισσας ή της σφήκας.
Συμπτώματα: Έντονη τοπική αντίδραση στην περιοχή που
έγινε το τσίμπημα με ερεθισμό του δέρματος και πρήξιμο.
Το τσίμπημα όμως μπορεί να προκαλέσει μέχρι και αλλερ-
γικό σοκ. Απευθυνθείτε άμεσα σε γιατρό σε περίπτωση
που δείτε συμπτώματα όπως πρήξιμο, ερυθρότητα, έν-
τονο κνησμό, δύσπνοια ή αν το τσίμπημα έχει γίνει κοντά
στο στόμα.
Εργαστηριακές εξετάσεις για τις αλλεργίες.
Η διερεύνηση των αλλεργικών παθήσεων πρέπει να ξεκι-
νάει πάντα με την κλινική εξέταση. Η διάγνωση ξεκινάει
με το ιατρικό ιστορικό , τη πλήρη φυσική εξέταση και κα-
τόπιν εργαστηριακές εξετάσεις.
Τα πλεονεκτήματα των αιματολογικών εξετάσεων είναι
ότι πολλά στοιχεία μπορούν να εξαχθούν με ένα μόνο
δείγμα αίματος, τα αποτελέσματα είναι υψηλά επαναλή-
ψιμα και δεν επηρεάζονται από φάρμακα, όπως π.χ αντι-
σταμινικά.
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ: Τα αλλεργικά άτομα μπορεί να έχουν
υψηλό ποσοστό ηωσινόφιλων λευκοκυττάρων στο αίμα
τους. Έτσι από μία τόσο απλή εξέταση όπως η γενική αί-
ματος μπορούμε να υποπτευθούμε αν κάποιος έχει προ-
διάθεση για αλλεργίες.
ΙgE: Τα αλλεργικά άτομα μπορούν να έχουν υψηλά επί-
πεδα IgE στο αίμα τους και αυτό μπορεί να μετρηθεί και
να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη όταν υπάρχουν υποψίες
αλλεργίας. Αυτές οι εξετάσεις μπορούν να επιβεβαιώσουν
αλλεργίες με εμπλοκή της IgE και να γίνουν σε κάθε ηλι-
κία, ακόμα και στα βρέφη.
RAST: Πρόκειται για μία εξέταση που μας επιτρέπει να εν-
τοπίσουμε όχι μόνο την ύπαρξη ευαισθησίας αλλά και το
βαθμό αυτής (ποσοτικός προσδιορισμός) σε ένα συγκε-
κριμένο αλλεργιογόνο.
Επιμέλεια κειμένου:
Κυριάκος Κοτσυφάκης
Βιολόγος – Phd Φαρμακευτικής Χημείας
Υπεύθυνος εργαστηρίου

hiv
Ο ιός του HIV

Στην Ελλάδα η πρώτη περίπτωση AIDS εμφανίστηκε το 1981, ο πρώτος θάνατος από AIDS καταγράφηκε το 1983 και τα πρώτα δηλωθέντα περιστατικά μόλυνσης HIV το 1984.

image
Παρακέντηση Θυρεοειδούς

Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνό εύρημα και με την ψηλάφηση απαντάται στο 4-8% των ενηλίκων, με την υπερηχογραφική διερεύνηση στο 41% και με την παθολογοανατομική διερεύνηση στο 50% περίπου.

glouteni
Αλήθειες και μύθοι για τη γλουτένη

Η γλουτένη είναι πρωτεΐνη του μαλακού σιταριού, κριθαριού και σίκαλης και άλλων κοινών δημητρια- κών. Αποτελεί το 80% της πρωτεΐνης του σιταριού και είναι το συστατικό που κάνει το ψωμί να «φου- σκώνει».