Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 7:00-21:00 & Σάββατο 8:00-13:00
  Τηλ. Επικοινωνίας : 210-8640918

Γαστροσκόπηση

Η γαστροσκόπηση είναι μια εξέταση που μας επιτρέπει να εξε-
τάσουμε τον οισοφάγο, το στομάχι και τον δωδεκαδάκτυλο.
Ο γιατρός σας θα χρησιμοποιήσει έναν λεπτό εύκαμπτο όργανο που
ονομάζεται γαστροσκόπιο, προκειμένου να μεταφέρει την εικόνα
του εσωτερικού των οργάνων αυτών σε μια οθόνη. Η γαστροσκό-
πηση ονομάζεται επίσης και ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού ή οι-
σοφαγογαστροσκόπηση.
Η εξέταση αυτή γίνεται για να εκτιμήσει ο γιατρός σας καλύτερα
κάποια συμπτώματα όπως π.χ. οι καούρες, οι ξινίλες, η δυσκολία
στην κατάποση, τα ρεψίματα, ο πόνος στο επιγάστριο, οι έμετοι ,
η ναυτία, η δυσκολία να χωνέψει κανείς εύκολα το φαγητό, η αναι-
μία κ.α
Με την βοήθεια λαβίδων βιοψίας μπορεί ακόμη ο γιατρός σας να
πάρει από κάποια βλάβη δείγματα (βιοψίες), με σκοπό να εξετα-
σθούν στο μικροσκόπιο από ειδικούς γιατρούς , τους παθολογοα-
νατόμους. Με την βιοψία μπορεί επίσης να εντοπισθεί η παρουσία
ενός μικροβίου, του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, που έχει ενο-
χοποιηθεί για την πρόκληση κάποιων παθήσεων όπως π.χ. το έλκος
ή οι γαστρίτιδες.
Με την βοήθεια της γαστροσκόπησης μπορούμε επίσης να θερα-
πεύσουμε κάποιες καταστάσεις όπως να σταματήσουμε μια αιμορ-
ραγία (γαστρορραγία), να αφαιρέσουμε ένα αντικείμενο που από
ακούσια κατάποση βρέθηκε μέσα στο στομάχι (οδοντοστοιχία, κέρ-
ματα κ.α.), να αφαιρέσουμε ένα πολύποδα.
Τέλος με την βοήθεια μιας γαστροκόπησης μπορούμε ακόμη να
πραγματοποιήσουμε πιο πολύπλοκες ενέργειες (προωθημένη ενδο-
σκόπηση), όπως να αποκαταστήσουμε μια στένωση π.χ. στον οισο-
φάγο με την τοποθέτηση ενός μεταλλικού σωλήνα (stend) με την
μορφή πλέγματος, να καυτηριάσουμε έναν οισοφάγο Barrett με
την τεχνική HALO, να τοποθετήσουμε μια γαστροστομία κ.λ.π.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ;
Εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε γαστροσκόπηση θα πρέπει να
είστε νηστικός 6-7 ώρες πριν, και να μην έχετε πιεί υγρά τις τελευ-
ταίες τουλάχιστον δύο ώρες. Υπάρχουν ενδεχομένως λόγοι που ο
γιατρός σας μπορεί να σας δώσει διαφορετική οδηγία. Για το λόγο
αυτό πάντα ρωτάτε να σας προσδιορίσουν με ακρίβεια τα χρονικά
περιθώρια. Μη παραλείπετε να ενημερώνετε πάντα τον γιατρό σας,
όσο γίνεται ενωρίτερα για τυχόν παθήσεις αλλά και για τα φάρ-
μακα που παίρνετε καθώς και για τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις που
είχατε στο παρελθόν. Ζητείστε να μάθετε ποια φάρμακα πρέπει να
διακοπούν πριν την εξέταση και πότε.
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ;
Αφού σας εξηγηθεί η διαδικασία, θα σας ζητηθεί να ξαπλώσετε
αναπαυτικά στο αριστερό σας πλάι. Η νοσηλεύτρια θα ψεκάσει τολαιμό σας με ένα τοπικό αναισθητικό (ξυλοκαίνη). Αμέσως μετά,
μέσα από ένα σωληνάκι που έχει τοποθετηθεί σε φλέβα του χεριού
σας (φλεβοκαθετήρας) θα σας χορηγηθεί ένα ηρεμιστικό φάρμακο
που θα σας χαλαρώσει (μέθη), και η εξέταση θα γίνει έτσι πολύ
καλά ανεκτή δίχως να ενοχληθείτε. Ο γιατρός θα περάσει το γα-
στροσκόπιο από το στόμα στον φάρυγγα, τον οισοφάγο, το στο-
μάχι και τέλος στον δωδεκαδάκτυλο. Κατά την είσοδο αλλά κυρίως
κατά την απόσυρση του οργάνου θα εξετάσει διεξοδικά κάθε τμήμα
και εάν χρειάζεται θα πάρει βιοψίες για πιο εξειδικευμένο έλεγχο.
Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης που συνήθως κυμαίνεται από 5-10
λεπτά, με ένα ειδικό μηχάνημα θα καταγράφονται οι παλμοί της
καρδιάς σας και η οξυγόνωση του αίματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη φοβάστε ότι η αναπνοή σας θα «κλείσει» κατά την
εξέταση. Η γαστροσκόπηση δεν εμποδίζει την αναπνοή σας.
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ;
Θα παραμείνετε για κάποιο μικρό διάστημα στο χώρο της ανάνη-
ψης μέχρι να περάσει η επήρεια της μέθης. Πολύ σπάνια να αι-
σθανθείτε κάποια ενοχλήματα όπως, ένα «φούσκωμα» στην κοιλιά,
που οφείλεται στον αέρα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια
της εξέτασης ή κάποια ενόχληση στον λαιμό. Αυτά όμως γρήγορα
θα φύγουν. Θα μπορέσετε να φάτε μετά την αναχώρηση σας εκτός
εάν ο γιατρός σας δώσει άλλες οδηγίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να οδηγήσετε για αρκετές ώρες μετά την
εξέταση.
Να φροντίσετε ώστε να συνοδεύεστε από κάποιο οικείο σας πρό-
σωπο. Θα φροντίσει να σας μεταφέρει οδηγίες του γιατρού που πι-
θανόν η μέθη σας αποτρέπει να παρακολουθήσετε, θα φροντίσει
για τυχόν διαδικαστικά ζητήματα και τέλος θα φροντίσει για την
ασφαλή επιστροφή σας.
Σημαντική υπενθύμιση: Τα παραπάνω είναι γενικές πληροφορίες
και οδηγίες. Δεν αντικαθιστούν τις πιο λεπτομερείς πληροφορίες
και οδηγίες που θα δώσει ο δικός σας γιατρός.
Επιμέλεια κειμένου
Ηλίας Γρίβας
Γαστρενετρολόγος
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γαστρεντερολογικού Τμήματος.

image
Παρακέντηση Θυρεοειδούς

Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνό εύρημα και με την ψηλάφηση απαντάται στο 4-8% των ενηλίκων, με την υπερηχογραφική διερεύνηση στο 41% και με την παθολογοανατομική διερεύνηση στο 50% περίπου.

alergia
Αλλεργία

Με τον όρο αλλεργία εννοείται η παθολογική κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός αντιδρά σε αβλαβείς περι- βαλλοντικές ουσίες, που ονομάζονται αλλεργιογόνα.

prostatis
Προστάτης Αδένας

Ο προστάτης αδένας είναι αδένας του ανδρικού αναπαραγω- γικού συστήματος ο οποίος βρίσκεται στην πύελο, κάτω από την ουροδόχο κύστη και μπροστά από το ορθό έντερο.