ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας

Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας

Τμήμα Μαστού – Ψηφιακή μαστογραφία

Ακτινολογικό Τμήμα

Έλεγχος Οστεοπόρωσης

Λιπομέτρηση

Τμήμα Υπερήχων & Triplex

Καρδιολογικό Τμήμα

Γαστροσκόπηση

Κολονοσκόπηση

Μικροβιολογικό Τμήμα

Εικονική Κολονοσκόπηση

Ελαστογραφία Μαστού

Συστήματα Απεικόνισης Οδόντων – Άνω και κάτω γνάθου