Συστήματα Απεικόνισης Οδόντων – Άνω και κάτω γνάθου

Πανοραμικός Τομογράφος PantOS Art Plus

Ο νέος μας ψηφιακός πανοραμικός τομογράφος αποτελεί ένα  σύστημα οδοντιατρικής απεικόνισης, το οποίο συνδυάζει τις καλύτερες και πιο σύγχρονες τεχνικές ψηφιακής απεικόνισης που υπάρχουν στις μέρες μας.

Μας προσφέρει ψηφιακές ακτινογραφίες υψίστης ποιότητας και μεγάλης ευκρίνειας για την καλύτερη διάγνωση, χάριν στο ψηφιακό σύστημα ανίχνευσης που διαθέτει, με τεχνολογία CdTe (Cadmium telluride) CMOS και μετατρέποντας άμεσα τις ακτίνες Χ σε ηλεκτρικά σήματα.

Απλό στην χρήση του και συμπαγές το νέο αυτό σύστημα διαθέτει  7 διαφορετικά διαγνωστικά προγράμματα:

  • Ενηλίκων
  • Πανοραμικό παιδιατρικό
  • Παιδικό για την αριστερή οδοντοστοιχεία
  • Παιδικό για την δεξιά οδοντοστοιχεία
  • Παιδικό για την πρόσθια οδοντοστοιχεία
  • Πρόγραμμα για τις κροταφογναθικές αρθρώσεις τόσο σε ουδέτερη θέση, όσο και με ανοιχτό το στόμα
  • Πρόσθια λήψη των ιγμορείων

Επιπλέον το σύστημα, με 3 διαφορετικά laser και διαφορετικές δυνατότητες λήψεων διευκολύνει ιδιαίτερα την τοποθέτηση των εξετοζομένων.

Με την υψηλή ταχύτητα των λήψεων (300 frames/S) μας επιτρέπει την πανοραμική ανασύνθεση των λήψεων σε όγκο με πάχος εώς 30 χιλ. γύρω από την οδοντοστοιχεία.

Το μοναδικό του σύστημα εστίασης (αυτόματα ή χειροκίνητα) μας επιτρέπει την βέλτιστη προσαρμογή των τομών στον κάθε εξεταζόμενο.

Πέρα από την βελτιωμένη ποιότητα των ακτινογραφιών μας, είμαστε σε θέση να σας στέλνουμε τις πανοραμικές ακτινογραφίες σε DICOM files (ή DICOM CD με image reader) ή ανάλυση 16 bit pixel, με δυνατότητα επεξεργασίας των εικόνων και πραγματοποίησης μετρήσεων πάνω σε αυτές.

DENTAL SCAN

Με την τεχνική του πολυτομικού αξονικού τομογράφου είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε λεπτές εγκάρσιες τομές της άνω και κάτω γνάθου, οι οποίες κατόπιν ειδικής επεξεργασίας ανσυντίθενται για να σας δώσουν σε κλίμακα 1:1 την συνολική εικόνα της οδοντοστοιχείας της κάθε γνάθου αλλά και κάθε οδόντα ξεχωριστά, ούτως ώστε να είστε σε θέση να πραγματοποιείτε μετρήσεις απαραίτητες, ιδιαίτερα στον προγραμματισμό εναπόθεσης εμφυτευμάτων.

Οι δυνατότητες ανασύνθεσης των τομών στον αξονικό τομογράφο είναι πολλές και οι ανασυνθέσεις μπορούν να πραγματοποίηθουν προς οποιαδήποτε επιθυμητή κατεύθυνση.

Οι εξετάσεις δίνονται σε films και CD (DICOM files), πάνω στο οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις δικές σας μετρήσεις.