Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας

O υπερσύγχρονος πολυτομικός αξονικός τομογράφος (multislice 16 τομών, Emotion), έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εξετάσεων σε ολόκληρο το σώμα, με πολύ σύντομο χρόνο της εξέτασης και με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, καθώς και με δυνατότητα ανασύνθεσης εικόνων σε όλα τα επίπεδα καθώς και τη δυνατότητα τρισδιάστατων απεικονίσεων.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Η αξονική τομογραφία αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο εξέτασης που πραγματοποιείται με ακτίνες-Χ. Στις εξετάσεις που πραγματοποιούνται με συστήματα αξονικής τομογραφίας περιλαμβάνονται αυτές του εγκεφάλου, του σπλαγχνικού κρανίου, των λιθοειδών, της άνω και κάτω γνάθου, του τραχήλου, του θώρακα, της άνω και κάτω κοιλιάς με δυνατότητα απεικόνισης των παρεγχυματικών οργάνων στις διάφορες φάσεις πρόσληψης του σκιαγραφικού και ακολούθως πιο διαφοροποιημένη διάγνωση τυχόντων παθολογιών, της σπονδυλικής στήλης (αυχενικής, θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας), των ισχίων, των άνω και κάτω άκρων. Επίσης πραγματοποιούνται αρθρογραφίες, αξονικές αγγειογραφίες όλων των αρτηριών και φλεβών του σώματος καθώς και εικονική βρογχοσκόπηση και κολονοσκόπηση.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της αξονικής τομογραφίας σε σχέση με άλλες διαγνωστικές τεχνικές είναι η δυνατότητα λήψης σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (εντός μόνο μερικών λεπτών) πολλών εικόνων μεγάλης ευκρίνειας, από εγκάρσιες τομές του ανθρώπινου σώματος και η δισδιάστατη και ακόμα και τρισδιάστατη απεικόνιση του σώματος.

Στις συχνότερες ενδείξεις για διενέργεια αξονικής τομογραφίας περιλαμβάνονται κυρίως επείγοντα περιστατικά (είτε στα πλαίσια ατυχήματος είτε στα πλαίσια άλλης παθολογίας, όπως π.χ. η δύπνοια, ο πόνος ή η οξεία κοιλία κ.α.), λόγω της ταχύτητας της εξέταση, της εύκολης πρόσβασης και της διαγνωστικής ακρίβειας. Επίσης ιδιαίτερο ρόλο κατέχει η αξονική τομογραφία σε ασθενείς με νεοπλασματική νόσο, τόσο στην σταδιοποίηση όσο και στην παρακολούθηση αυτών, επίσης λόγω της ταχύτητας και της ευκολίας της, αλλά και λόγω του χαμηλού κόστους.

Ανάλογα με τις ενδείξεις απαιτείται ή όχι ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Οι αξονικές τομογραφίες που διενεργούνται στο κέντρο μας συνοδεύονται από κατάλληλη επεξεργασία των εικόνων και ανασύνθεση αυτών σε 3 τουλάχιστον επίπεδα, αυξάνοντας έστι τη διαγνωστική ακρίβεια.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Πριν την εξέταση ενημερώστε τον ιατρό σας για πιθανή εγκυμοσύνη.

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού και του ιατρού ακτινολόγου.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την εξέταση δεν υπάρχει παραμένουσα ακτινοβολία στο σώμα.