Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας

Ο υπερσύγχρονος Μαγνητικός Τομογράφος ΡOWER CLASS 1,5 Tesla με τον οποίο είναι εξοπλισμένο το τμήμα μαγνητικής τομογραφίας είναι ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα μαγνητικής διαγνωστικής απεικόνισης. Παράγει εικόνες διατομής σε κάθε προσανατολισμό (τομογραφήματα), απεικονίζοντας έτσι με μεγάλη λεπτομέρεια την εσωτερική δομή του ανθρώπινου σώματος.

Λόγω της ισχύος του μαγνητικού πεδίου (1,5 Tesla) είναι ικανός να παράγει εικόνες υψηλής διακριτικότητας και άριστης διαγνωστικής ποιότητας, σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Ο σχεδιασμός του μαγνήτη είναι ιδιαίτερα φιλικός προς τον εξεταζόμενο λόγω της ιδιαίτερα συμπαγούς κατασκευής και του μοναδικά ανοικτού σχεδιασμού του. Διευκολύνει ιδιαίτερα εξετάσεις κλειστοφοβικών, μικρών παιδιών και πολυτραυματιών.

Επιτρέπεται η άνετη προσέγγιση του εξεταζόμενου, καθώς επίσης και η παραμονή του συνοδού πλησίον του. Λόγω επίσης του μικρού μεγέθους του μαγνήτη σε πολλές εξετάσεις όπως γόνατου, κάτω άκρων και πυέλου, το κεφάλι του ασθενή βρίσκεται εκτός τούνελ με αποτέλεσμα την ανετότερη παραμονή του και τη μείωση της κλειστοφοβίας.

Εφοδιασμένος με όλες τις σύγχρονες ακολουθίες πραγματοποιεί όλες τις βασικές και εξειδικευμένες εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας σε σημαντικά περιορισμένο χρόνο εκτέλεσης και με εξαιρετικά μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια. Πραγματοποιούνται:

  • Εξετάσεις με ακολουθίες και τεχνικές ταχείας λήψης και υψηλής διακριτικής ικανότητας ολόκληρου του σώματος και της σπονδυλικής στήλης
  • Επιπλέον προηγμένες εξετάσεις με ακολουθίες διάχυσης για τον εγκέφαλο.
  • Μαγνητική αγγειογραφία και έλεγχο ροής σε όλα τα αγγεία του σώματος και του εγκεφάλου με τρισδιάστατη ανασύνθεση.
  • Μοναδικές τρισδιάστατες ακολουθίες για τις αρθρώσεις και τους ακουστικούς πόρους.
  • Μαγνητικά αρθρογραφήματα.
  • Μαγνητική τομογραφία μαστού με δυναμική ανάλυση της πρόσληψης του σκιαγραφικού.
  • Σύστημα ανίχνευσης και διόρθωσης αναπνευστικής κίνησης σε εξετάσεις θώρακα και κοιλίας προς αποφυγή artifacts από τις κινήσεις του σώματος.

Δεδομένης της έλλειψης της ακτινοβολίας και της υψηλής ευκρίνειας της εξέτασης η μαγνητική τομογραφία βοηθά σημαντικά στην εύρεση και την επίλυση πολλών παθολογιών και διαγνωστικών προβλημάτων.