Τμήμα Μαστού – Ψηφιακή μαστογραφία

Στην ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ υπάρχει δυνατότητα συνολικής διερεύνησης προβλημάτων του μαστού με ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα μαστών 3D-4D, ελαστογραφία, μαγνητική τομογραφία μαστών συνεπικουρούμενες από πλήρη βιοχημικό, ανοσολογικό και αιματολογικό έλεγχο. Ο υπερσύγχρονος ψηφιακός μαστογράφος παράγει εξαιρετικά ευκρινή εικόνα με δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας και ελάττωση της ακτινοβολίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο καρκίνος μαστού αφορά όλες τις γυναίκες γιατί αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου του γυναικείου πληθυσμού στις ανεπτυγμένες χώρες. Κάθε χρόνο στη χώρα μας εντοπίζονται περίπου 4.500
νέα περιστατικά, ενώ υπολογίζεται ότι 1 στις 8 γυναίκες παγκοσμίως θα παρουσιάσει καρκίνο μαστού σε κάποια φάση της ζωής της. Ωστόσο οι μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας έχουν εξελιχθεί τόσο, ώστε να είναι δυνατή η διάγνωση της νόσου σε πρώιμο στάδιο, τότε που μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία. Ο καρκίνος μαστού μπορεί ακόμα και να θεραπευτεί, αν διαγνωστεί σε αρχικό στάδιο. Ετήσια μαστογραφία, κλινική εξέταση από ειδικό γιατρό και μηνιαία αυτοεξέταση συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

  • Ηλικία: Ο κίνδυνος ανάπτυξης Καρκίνου του Μαστού αυξάνεται με την ηλικία.
  • Οικογενειακό ιστορικό Καρκίνου του Μαστού: Οι γυναίκες που έχουν μία πρώτου βαθμού συγγενή (μητέρα, αδελφή, κόρη) με καρκίνο του μαστού έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Εάν έχουν περισσότερες από μία συγγενείς πρώτου βαθμού με καρκίνο του μαστού ο κίνδυνος αυξάνεται ακόμα περισσότερο.
  • Γενετική προδιάθεση: Οι μεταλλάξεις γονιδίων αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης Καρκίνου του Μαστού.
  • Οι γυναίκες που είχαν την πρώτη τους περίοδο πριν από την ηλικία των 12 ετών ή είχαν την εμμηνόπαυση μετά τα 50 τους χρόνια.
  • Γυναίκες που είχαν την πρώτη τους εγκυμοσύνη μετά από την ηλικία των 30 ετών ή που δεν είχαν ποτέ τελειόμηνη εγκυμοσύνη.
  • Η μακροχρόνια χορήγηση οιστρογόνων είτε ως αντισυλληπτικά ή ως θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης
  • Ο τρόπος ζωής (παχυσαρκία, έλλειψη άσκησης, κατανάλωση οινοπνεύματος)
  • Η έκθεση σε υψηλές δόσεις ακτινοβολίας είτε για θεραπευτικούς ή για διαγνωστικούς λόγους.

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η μαστογραφία αποτελεί μια διαγνωστική εφαρμογή των ακτίνων Χ, για την απεικόνιση της μορφολογίας, της δομής και των παθολογικών αλλοιώσεων του μαστού. Παίζει πρωταρχικό ρόλο στην έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου του μαστού καθώς μπορεί να αναδείξει και τις μικροαποτιτανώσεις.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι η μετεξέλιξη της συμβατικής μαστογραφίας χωρίς χρήση φιλμ. Αποτελεί μέθοδο εξέτασης των μαστών με πολύ χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας. Γίνεται κατά παρόμοιο τρόπο με την κλασσική εξέταση, η εικόνα όμως που λαμβάνεται δεν αποτυπώνεται αμέσως σε φιλμ όπως στην κλασσική εξέταση. Είναι ηλεκτρονική και μέσω ειδικών συστημάτων προωθείται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπου υφίσταται βελτιστοποίηση μέσω προγραμμάτων επεξεργασίας ιατρικής εικόνας για την διόρθωση της αμαύρωσης και της σκιαγραφικής αντίθεσης και ακολούθως εκτυπώνεται σε ειδικό φιλμ μέσω LASER CAMERA. Η εικόνα πλέον αρχειοθετείται σε ψηφιακό δίσκο από όπου χρησιμοποιείται για συγκριτική μελέτη ή για επανεκτύπωση, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα της ηλεκτρονικής μεταφοράς για δεύτερη γνώμη.

Πλεονεκτεί σε πολλά σημεία της συμβατικής, με σημαντικότερη την ποιότητα της εικόνας μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διαδικασία αυτή προσφέρει σημαντικά αυξημένη ανιχνευτική ικναότητα μικρών όγκων για όλες τις γυνείκες, ειδικότερα όμως για εκείνες που έχουν μαστούς με αυξημένη πυκνότητα  (ινοκυουκούς), για γυναίκες ηλικίας κάτω των 50 ετών και για γυναίκες προ ή περιεμμηνοπαυσιακές. Με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας έχει γίνει ουσιαστική μείωση  της δόσης της ακτινοβολίας (κατά 25-50 %) σε σύγκριση με τη συμβατική μαστογραφία. Αν κανείς λάβει υπόψη του τη δυνατότητα να αποφεύγονται επαναλήψεις, μέσω της διόρθωσης της εικόνας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να γίνονται μεγεθύνσεις στον υπολογιστή και όχι με συμπληρωματική λήψη στο μαστό, η μείωση της δόσης που επιτυγχάνεται είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Ο μαστογραφικός έλεγχος πρέπει να είναι ετήσιος σε ηλικίες άνω των 4ετών, ενώ για ηλικίε κάτω των 40 συνιστάται ετήσιο υπερηχογράφημα και μία πρώτη μαστογραφία στην ηλικία των 35 ετών.

Ο συνδυασμός της ψηφιακής μαστογραφίας με το υπερηχογράφημα μαστών (έγχρωμο, 3D-4D, ελαστογραφία) μπορεί να ανιχνεύσει το 99% των καρκίνων και μάλιστα οε υποκλινικό στάδιο (μέγεθος λίγων χιλιοστών).

ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η ελαστογραφία μαστού είναι μια νέα και πολλά υποσχόμενη απεικονιστική μέθοδος που επιτρέπει στους ιατρούς να διαχωρίσουν τους καλοήθεις από τους κακοήθεις όγκους, αλλά και να ταυτοποιήσουν τις ύποπτες για κακοήθεια αλλοιώσεις στο μαστό.  Πρόκειται για μία μέθοδο συμπληρωματική της υπερηχοτομογραφίας.

Εφόσον με το υπερηχογράφημα γίνει η εντόπιση και χαρακτηριστεί η σύσταση της ύποπτης βλάβης, η ελαστογραφία συμβάλλει στον περαιτέρω χαρακτηρισμό της, βασιζόμενη στην ελαστικότητα της βλάβης σε σύγκριση με την ελαστικότητα των ιστών γύρω από αυτή. Ορισμένες παθήσεις όπως  ο καρκίνος, οδηγούν στην αύξηση της σκληρότητας των ιστών, γεγονός που αναδεικνύεται με τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Συνδυάζοντας επομένως τις δύο τεχνικές (το απλό υπερηχογράφημα με την ελαστογραφία) παίρνουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα  1ον) για το ακριβές σημείο και τη σύσταση της αλλοίωσης από το υπερηχογράφημα μαστού και 2ον) για την ελαστικότητα των ιστών.

Με την ελαστογραφία μπορούν να αποφευχθούν μη απαραίτητες βιοψίες σε καλοήθεις βλάβες, οι οποίες μπορούν απλώς να παρακολουθηθούν. Αλλά και στις βιοψίες που είναι απαραίτητο να γίνουν,  με τη βοήθεια της ελαστογραφίας εξασφαλίζεται η επιτυχία της βιοψίας αφού η βελόνα μπορεί να κατευθυνθεί και να πάρει υλικό από το πιο σκληρό (ύποπτο) σημείο  της βλάβης.

Λίγα λόγια για τον τρόπο της εξέτασης

Η εξέταση γίνεται ταυτόχρονα με το υπερηχογράφημα, όταν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση ενός ευρήματος εφαρμόζοντας την τεχνολογία που παρέχει ένας σύγχρονος υπερηχοτομογράφος.  Με τον τρόπο αυτό παράγονται εικόνες των αλλοιώσεων και βλαβών, με τη χαρτογράφηση της ελαστικότητάς τους με διάφορα χρώματα που επιτρέπουν την ποσοτική εκτίμηση της ελαστικότητας των όγκων.

Η ελαστογραφία μαστού είναι μια μέθοδος απλή, γρήγορη, καθόλου επώδυνη και οικονομική και ο τρόπος διεξαγωγής της, όσο αφορά τον ασθενή δε διαφέρει σε τίποτα από την απλή υπερηχοτομογραφία.