Πηνελόπη Στεργίου

Διευθύντρια Καρδιολογικού Τμήματος Therapis General Hospital

Επιστημονικός συνεργάτης Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς ΚΟΣΜΟΙΑΤΡΙΚΗ

Εξειδίκευση στην καρδιαγγειακή απεικόνιση στο UZ Leuven, Belgium και Hammersmith Hospital, Imperial College, London, UK

Ειδίκευση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Αριστούχος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Υπότροφος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών