Πλούταρχος Πιπερόπουλος

Τ.Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικού Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός»

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μετεκπαιδευτής στην Αγγλία στην Υπερηχοτομογραφία και στις Βιοψίες με την καθοδήγηση υπερήχων οργάνων κοιλίας και επιφανειακών οργάνων.

Έχουν πραγματοπιηθεί την τελευταία 15ετία άνω των 25.000 βιοψιών θυρεοειδούς-FNA.