Ασφαλιστικές – Κάρτες Υγείας – Εταιρείες

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η ΚΟΣΜΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεργάζεται με αξιόλογους ιδιωτικούς φορείς.

 • INTERAMERICAN
 • MEDISYSTEM
 • MEDIHOSPITAL
 • ALICO
 • INTERNATIONAL LIFE
 • TCN
 •  HEALTHNET
 • NHS

ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • EY CLUB
 • ΕΥ ΖΗΝ
 • Πανελλήνια Κάρτα Υγείας
 • Med4U