Ασφαλιστικές – Κάρτες Υγείας – Εταιρείες

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η ΚΟΣΜΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεργάζεται με αξιόλογους ιδιωτικούς φορείς.

  • INTERAMERICAN
  • MEDISYSTEM
  • MEDIHOSPITAL
  • ALICO
  • INTERNATIONAL LIFE
  • TCN

ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

  • EY CLUB
  • Πανελλήνια Κάρτα Υγείας
  • Med4U