Αξονική (Εικονική) Κολονοσκόπηση

ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗ

Η αξονική κολονοσκόπηση αποτελεί μια αξιόλογη, εναλλακτική, μη επεμβατική μέθοδο απεικόνισης του αυλού και του βλεννογόνου του παχέος εντέρου, η οποία επιτρέπει την ανάδειξη ενδοφυτικών βλαβών όπως είναι οι πολύποδες καθώς και άλλων εξεργασιών αλλά και στενώσεων του αυλού του εντέρου.

Πρόκειται για μια αξονική τομογραφία κοιλίας η οποία κατόπιν κατάλληλης προετοιμασίας και κατάλληλης επεξεργασίας των εικόνων με ειδικό λογισμικό επιτρέπει την απεικόνιση του εσωτερικού τοιχώματος του εντέρου.

Πριν την εξέταση:

Απαιτείται ειδική προετοιμασία την προηγούμενη ημέρα, για τον σωστό καθαρισμό του εντέρου.

Η διαδικασία της εξέτασης:

Είναι απλή και ανώδυνη. Χορηγείται αέρας από ένα λεπτό σωλήνα από το ορθό και στη συνέχεια λαμβάνονται οι εικόνες από τον Αξονικό Τομογράφο.

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 10–15 λεπτά.

Δεν χρειάζεται νάρκωση.

Δεν χορηγούνται φάρμακα ενδοφλεβίως.
 

Να γνωρίζετε πως:

Μετά το τέλος της εξέτασης, δεν παραμένει ακτινοβολία στο σώμα.

Η εξέταση ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται στις συνταγογραφούμενες εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ.

 
Ο εξεταζόμενος παραλαμβάνει τα αποτελέσματα εντός δυο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποιείται η εξέταση.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της εξέτασης αποστέλλονται–εφόσον ζητηθεί από τον εξεταζόμενο και χωρίς κάποια περαιτέρω επιβάρυνσή του–μέσω email στο θεράποντα ιατρό.

Η εξέταση διενεργείται από το υπερσύγχρονο τομογράφο Siemens, Somatom Go Now 32 τομών, με την παρουσία έμπειρου τεχνολόγου του Τμήματος και εξειδικευμένου Ακτινολόγου.