Αξονική (Εικονική ) Κολονοσκόπηση

Τι είναι ο καρκίνος παχέος εντέρου;

Με τον όρο καρκίνος παχέος εντέρου εννοούμε το κακόηθες εκείνο νεόπλασμα το οποίο αναπτύσσεται στο παχύ έντερο ή στο ορθό. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ένας από τους συχνότερους καρκίνους στον κόσμο. Υπολογίζεται ότι πλέον των 300.000 νέων περιπτώσεων διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Αποτελεί το 3ο σε συχνότητα νεόπλασμα στις γυναίκες (μετά τον μαστό και τον πνεύμονα) και στους άνδρες (μετά τον προστάτη και πνεύμονα) και 2η αιτία θανάτου από κακοήθη νεοπλάσματα.

Η νόσος μπορεί να προληφθεί με την εφαρμογή κατάλληλου προληπτικού προγράμματος το οποίο αποσκοπεί όχι μόνο στη κατάδειξη του καρκίνου σε πρώιμο στάδιο αλλά και στην έγκαιρη κατάδειξη των πολυπόδων οι οποίοι αποτελούν την κυριότερη κατάσταση που μετεξελίσσεται σε καρκίνο.

Κολονοσκόπηση και εικονική κολονοσκόπηση

Η υψηλή συχνότητα και θνητότητα του καρκίνου του παχέος εντέρου οφείλεται στο γεγονός ότι τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου δεν γίνονται αποδεκτά σε μεγάλο βαθμό από τον φυσιολογικό πληθυσμό λόγω του φόβου για την εξέταση, αλλά και του κόστους. Λόγω της υψηλής συχνότητας του καρκίνου του παχέος εντέρου, συνιστάται για τον γενικό πληθυσμό διενέργεια μίας κολονοσκόπησης μετά την ηλικία των 50 ετών και κάθε πέντε χρόνια κατόπιν.

Η κολονοσκόπηση με το εύκαμπτο ενδοσκόπιο είναι η εξέταση που χρησιμοποιείται σήμερα για τον εντοπισμό και συχνά την αφαίρεση των πολυπόδων. Ωστόσο, η εξέταση αυτή μπορεί να είναι επώδυνη, απαιτεί νάρκωση και μπορεί να μην είναι αποδεκτή από ορισμένους ασθενείς, ενώ σε μερικές περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της.

Η εικονική κολονοσκόπηση είναι νέα, ταχέως εξελισσόμενη μη επεμβατική απεικονιστική εξέταση και χρησιμοποιείται εναλλακτικά της κλασσικής κολονοσκόπησης, ως διαγνωστική εξέταση προληπτικού ελέγχου για την ανάδειξη πολυποειδών βλαβών στο παχύ έντερο. Μπορεί η κλασσική κολονοσκόπηση να θεωρείται ακόμα ως μέθοδος εκλογής για προληπτικό έλεγχο και για διερεύνηση αναιμίας ή συμπτωμάτων από το κατώτερο πεπτικό, ωστόσο αναφέρεται ότι η εξέταση είναι τεχνικά δύσκολη σε ποσοστό έως και 10% και παραμένει ατελής ακόμα και για έμπειρους ενδοσκοπιστές, ενώ σε ηλικιωμένους ασθενείς το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει έως και 33%

Η τεχνοτροπία της εικονικής κολονοσκόπησης στηρίζεται στην τεχνολογία αιχμής των σύγχρονων ελικοειδών πολυτομικών αξονικών τομογράφων, χρησιμοποιώντας την ανασύσταση εικόνων του παχέος εντέρου σε δύο και τρείς διαστάσεις. Με την κατάλληλη επεξεργασία των εικόνων ο ακτινοδιαγνώστης βλέπει το εσωτερικό του εντέρου με την ίδια ευκρίνεια όπως με την συμβατική κολονοσκόπηση.

Πριν την εικονική κολονοσκόπηση

Για την επιτυχία την εξέτασης απαιτείται κάποια ειδική προετοιμασία την προηγούμενη μέρα για τον σωστό καθαρισμό του εντέρου. Η διαδικασία της εξέτασης είναι απλή. Χορηγείται αέρας από ένα λεπτό σωλήνα από το ορθό και στην συνέχεια λαμβάνονται εικόνες με τον αξονικό τομογράφο.

Τα πλεονεκτήματα της εξέτασης είναι ότι:

  • Έχει μικρή χρονική διάρκεια (10-15 λεπτά)
  • Δεν απαιτείται νάρκωση, οπότε ο ασθενής τελειώνοντας την εξέταση μπορεί να γυρίσει φυσιολογικά στις καθημερινές του δραστηριότητες
  • Δεν χορηγούνται φάρμακα ενδοφλεβίως

Η ανοχή των εξεταζόμενων στην εξέταση είναι πολύ καλή συγκριτικά με τη συμβατική κολονοσκόπηση και λόγω της φύσης της εξέτασης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλους τους ασθενείς, ενώ το 1/10 των ασθενών δε μπορούν να κάνουν την συμβατική μέθοδο, διότι δε μπορεί να περάσει το κολονοσκόπιο.

Μπορούν να απεικονιστούν τμήματα του εντέρου που είναι στενωμένα (και όπου αδυνατεί να περάσει το κολονοσκόπιο). Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η ταυτόχρονη απεικόνιση των οργάνων του σώματος με τον αξονικό τομογράφο και ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων έξω από το έντερο.

Μειονέκτημα

Το μειονέκτημα της εξέτασης σε σχέση με την κλασική κολονοσκόπηση είναι ότι αν υπάρξει κάποιο εύρημα δεν επιτρέπει τη λήψη δείγματος για βιοψία ή και την επιτόπια θεραπευτική εκτομή, ορισμένων από τις βλάβες.

Συμπεράσματα από πολλές κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η εικονική κολονοσκόπηση έχει αποτελέσματα απολύτως συγκρίσιμα με την συμβατική κολονοσκόπηση στην ανίχνευση πολυπόδων και άλλων βλαβών του παχέος εντέρου.

Για να μάθετε το κόστος, κλείστε ραντεβού σε ένα από τα διαγνωστικά μας κέντρα στην Αθήνα.