Μοριακός έλεγχος για την ανίχνευση του Κορονοϊού (PCR)

Το τεστ ανιχνεύει τον Κορονοϊό SARS-CoV-2  με τεχνική PCR σε δείγμα από την μύτη ή και τον φάρυγγα το οποίο λαμβάνεται ανώδυνα και αναίμακτα με ειδικό στυλεό.

Ο μοριακός έλεγχος είναι η μόνη αποδεκτή μέθοδος για την διάγνωση της λοίμωξης από SARS-CoV-2 σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Κανένα κρούσμα δεν θεωρείται επιβεβαιωμένο χωρίς ένα θετικό αποτέλεσμα μοριακής ανίχνευσης Κορονοϊού.

Ο μοριακός έλεγχος απαντά αν ανιχνεύεται (θετικό αποτέλεσμα) ή όχι (αρνητικό αποτέλεσμα) γενετικό υλικό του SARS-CoV-2  στο αναπνευστικό σύστημα του εξεταζόμενου. Μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις το τεστ είναι αμφίβολο γιατί δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν ανιχνεύεται γενετικό υλικό του SARS-CoV-2 ή άλλου Κορονοϊού.

Το εργαστήριο υποχρεούται να καταχωρεί στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 στοιχεία του εξεταζόμενου και τα αποτελέσματα της εξέτασης σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Πότε ενδείκνυται η εξέταση αυτή

Η PCR ιδανικά εφαρμόζεται όταν εμφανιστούν συμπτώματα της νόσου COVID-19 ή 2 εβδομάδες από την πιθανή έκθεση στον Κορονοϊό (Όχι νωρίτερα από 1 εβδομάδα και όχι αργότερα από 5 εβδομάδες γιατί μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα να ανιχνευθεί ό ιός στο δείγμα).

Οι λήψεις των δειγμάτων για μοριακό έλεγχο γίνονται :
  • σε δύο ανεξάρτητους ειδικά διαμορφωμένους χώρους που βρίσκονται έξω από τις Μονάδες των Σεπολίων και των Άνω Πατησίων
  • σε απόλυτα ασφαλείς συνθήκες, τόσο για τους εξεταζόμενους όσο και για το προσωπικό
  • από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό που φέρει ειδικό εξοπλισμό, τηρώντας τις διαδικασίες που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της επαφής με άλλα άτομα
  • κατόπιν ραντεβού, χωρίς αναμονή και χωρίς ο εξεταζόμενος να έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα
  • Κατ’οίκον κατόπιν ραντεβού

ΩΡΑΡΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ COVID-19:

Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 π.μ. -20:00 μ.μ.

Τιμή: 60€

Τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά την επόμενη εργάσιμη  ημέρα (ανάλογα με την ώρα πραγματοποίησης της λήψης δείγματος). Ο ασθενής ενημερώνεται κατά την διάρκεια που κλείνει το ραντεβού πότε ακριβώς θα εκδοθεί το αποτέλεσμα.

Με τον τρόπο αυτό, ο εξεταζόμενος αποφεύγει την ταλαιπωρία της δεύτερης επίσκεψης στη Μονάδα.

 

Σε κάθε περίπτωση η Kοσμοιατρική  εγγυάται ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την :

  • ασφάλεια και αποτροπή του κινδύνου πιθανής διασποράς,
  • την απόλυτη διακριτικότητα που απαιτείται για τον εξεταζόμενο.

Οι ώρες λειτουργίας είναι Δευτέρα εώς Παρασκευή 06:00 πμ – 22:00 μμ και Σάββατο από 7:00 πμ  – 15:00 μμ