Ελαστογραφία Μαστού – Στήθους

ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η ελαστογραφία μαστού είναι μια νέα και πολλά υποσχόμενη απεικονιστική μέθοδος που επιτρέπει στους ιατρούς να διαχωρίσουν τους καλοήθεις από τους κακοήθεις όγκους, αλλά και να ταυτοποιήσουν τις ύποπτες για κακοήθεια αλλοιώσεις στο μαστό.  Πρόκειται για μία μέθοδο συμπληρωματική της υπερηχοτομογραφίας.

Ελαστογραφία και απλό υπερηχογράφημα

Εφόσον ο υπέρηχος στήθους εντοπίζει και χαρακτηρίζει τη σύσταση της βλάβης, η ελαστογραφία συμβάλλει στον περαιτέρω χαρακτηρισμό της, βασιζόμενη στην ελαστικότητα της βλάβης σε σύγκριση με την ελαστικότητα των ιστών γύρω από αυτή. Ορισμένες παθήσεις όπως ο καρκίνος, οδηγούν στην αύξηση της σκληρότητας των ιστών, γεγονός που αναδεικνύεται με τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Συνδυάζοντας επομένως τις δύο τεχνικές (το απλό υπερηχογράφημα με την ελαστογραφία) παίρνουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα  1ον) για το ακριβές σημείο και τη σύσταση της αλλοίωσης από το υπερηχογράφημα μαστού και 2ον) για την ελαστικότητα των γύρω ιστών.

Πλεονεκτήματα

Με την ελαστογραφία μπορούν να αποφευχθούν μη απαραίτητες βιοψίες σε καλοήθεις βλάβες, οι οποίες μπορούν απλώς να παρακολουθηθούν. Αλλά και στις βιοψίες που είναι απαραίτητο να γίνουν,  με τη βοήθεια της ελαστογραφίας εξασφαλίζεται η επιτυχία της βιοψίας αφού η βελόνα μπορεί να κατευθυνθεί και να πάρει υλικό από το πιο σκληρό (ύποπτο) σημείο της βλάβης.

Λίγα λόγια για τον τρόπο της εξέτασης

Η εξέταση γίνεται ταυτόχρονα με το υπερηχογράφημα, όταν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση ενός ευρήματος εφαρμόζοντας την τεχνολογία που παρέχει ένας σύγχρονος υπερηχοτομογράφος.  Με τον τρόπο αυτό παράγονται εικόνες των αλλοιώσεων και βλαβών, με τη χαρτογράφηση της ελαστικότητάς τους με διάφορα χρώματα που επιτρέπουν την ποσοτική εκτίμηση της ελαστικότητας των όγκων.

Η ελαστογραφία μαστού είναι μια μέθοδος απλή, γρήγορη, καθόλου επώδυνη, οικονομική και ο τρόπος διεξαγωγής της, όσο αφορά την ασθενή δε διαφέρει σε τίποτα από την απλή υπερηχοτομογραφία.