Έλεγχος Εποχικών Λοιμώξεων

Ταχεία Ανίχνευση Αντιγόνου ΓΡΙΠΗΣ τύπου Α/Β

Rapid Test ΓΡΙΠΗΣ τύπου Α/Β

15€

Ταχεία Ανίχνευση Αντιγόνου Στρεπτόκοκκου

STREP test

10€

Ταχεία Ανίχνευση Aντιγόνου Κορονοϊού

Rapid Test SARS-COV-2

Πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Μονάδα των Σεπολίων.

20€

Μοριακός Έλεγχος ιού ΓΡΙΠΗΣ τύπου Α/Β & Αναπνευστικού συγκυτιακού ιού RSV

PCR

60€

Ταυτόχρονος Μοριακός Έλεγχος Ανίχνευσης για:

● Ιό ΓΡΙΠΗΣ τύπου Α/Β,

● Αναπνευστικό συγκυτιακό ιό RSV,

● SARS-COV-2

PCR

Πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Μονάδα των Σεπολίων.

120€