ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το διαγνωστικό κέντρο Κοσμοιατρική λειτουργεί από το 2000 επί της οδού Πατησίων 237, με κεντρικό στόχο την άμεση εξυπηρέτηση, με σεβασμό και υπευθυνότητα στο κλινικό πρόβλημα του εξεταζομένου. Αυτό αποτελεί πρωταρχικό στόχο του ιδρυτή της εταιρείας ιατρού – ακτινολόγου Δημητρίου Τριανταφύλλου, της Διοίκησης, του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Η άρτια κατάρτιση και η εμπειρία των επιστημόνων που στελεχώνουν το κέντρο, η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση σε όλες τις εξελίξεις της ιατρικής, σε συνδυασμό με τον υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεούμενο εξοπλισμό και τις άριστες συνθήκες εξυπηρέτησης διασφαλίζουν τα υψηλότερα επίπεδα της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας.

Το διαγνωστικό κέντρο πραγματοποιεί καθημερινούς εσωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους, επίσης συμμετέχει και σε εξωτερικούς ελέγχους ποιότητας (ΕΣΕΑΠ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΕΑΕ) που διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία και την ελάχιστη δόση ακτινοβολίας των μηχανημάτων.Το βιοπαθολογικό εργαστήριο του κέντρου μας λειτουργεί σύμφωνα με απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 (αριθμός πιστοποιητικού 1054).  Επίσης είναι προσαρμοσμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008, που διασφαλίζει την ποιότητα της λειτουργίας της μονάδας.

Η Κοσμοιατρική ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κοινωνικά ευπαθών ομάδων συμμετέχοντας σε προγράμματα ενίσχυσης άπορων ασθενών, αλλά και αντιμετωπίζοντας ανθρωποκεντρικά όλους τους ασθενείς που εξετάζονται στη μονάδα μας.

Κοσμοιατρική σημαίνει αξιοπιστία, ποιότητα, φροντίδα, κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία.