Ηχωκαρδιογραφική Μελέτη Μηχανικού Δυσυχγρονισμού

Καρδιακή ανεπάρκεια και θεραπεία επανασυγχρονισμού

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι πάθηση που πλήττει σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού (σύμφωνα με τις μελέτες πάσχει το 10-20% των ατόμων άνω των 80 ετών) και αποτελεί κοινή κατάληξη καρδιακών παθήσεων όπως είναι η στεφανιαία νόσος, οι βαλβιδοπάθειες και οι μυοκαρδιοπάθειες.

Είναι η κατάσταση στην οποία η καρδιά – έχοντας το ρόλο αντλίας αίματος – δεν έχει αρκετή δύναμη για να στηρίξει τις ανάγκες του οργανισμού. Σε πολλούς πάσχοντες από καρδιακή ανεπάρκεια το πρόβλημα εκτός του ότι τα τοιχώματα της καρδιάς, εκτός από το ότι είναι αδύναμα, δεν συσπώνται συγχρονισμένα, κάτι που εντείνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα με την ίδια έννοια που μια βάρκα θα πλεύσει πιο αργά αν οι κωπηλάτες δεν τραβούν ταυτόχρονα κουπί. Η θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού είναι ένας ειδικός τρόπος βηματοδότησης της καρδιάς που βοηθάει την ταυτόχρονη σύσπαση των τοιχωμάτων της,  βελτιώνοντας την καρδιακή λειτουργία, τα συμπτώματα της πάθησης, καθώς και την πρόγνωση.

Η μελέτη μηχανικού δυσυγχρονισμού και τι προσφέρει

Επί του παρόντος τα κριτήρια επιλογής για την ένταξη σε θεραπεία δυσυγχρονισμού είναι ηλεκτροκαρδιογραφικά και όχι υπερηχογραφικά.

Βασικό πρόβλημα παραμένει ότι ένα ποσοστό 25-35% εκ των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού δεν ανταποκρίνονται επιτυχώς. Είναι πολύ σημαντική συνεπώς η επιλογή των πασχόντων που θα κατευθυνθούν προς μια τέτοια θεραπεία.

Η μελέτη μηχανικού δυσυγχρονισμού, είναι ένα εξειδικευμένο υπερηχογράφημα καρδιάς στο οποίο γίνονται οι κατάλληλες μετρήσεις που διαπιστώνουν εάν υπάρχει κακός συγχρονισμός κατά τη σύσπαση των καρδιακών τοιχωμάτων ή όχι.

Παρά το ότι τα υπερηχογραφικά κριτήρια δυσυγχρονισμού δεν υπερέχουν των ηλεκτροκαρδιογραφικών κριτηρίων ως προς την αμφικοιλιακή βηματοδότηση, έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν έναν ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη και μπορούν να βοηθήσουν το θεράποντα να ξεχωρίσει εκ των προτέρων τους ασθενείς που θα ανταποκριθούν στη θεραπεία επανασυγχρονισμού.

Η μελέτη μηχανικού δυσυγχρονισμού που διενεργείται στην Κοσμοιατρική περιλαμβάνει τις εξής μετρήσεις:

 • Εκτίμηση Κολποκοιλιακού Δυσυγχρονισμού
  • Μέτρηση διάρκειας πλήρωσης κοιλιών προς διάστημα R-R στο ΗΚΓ
 • Εκτίμηση Διακοιλιακού Δυσυγχρονισμού
  • Εκ του παλμικού Doppler στο χώρο εξόδου της ΑΡ και της ΔΕ κοιλίας προσδιορίζεται η χρονικής στιγμής έναρξης της συστολής της κάθε κοιλίας.
 • Εκτίμηση Ενδοκοιλιακού Δυσυγχρονισμού
  • Υπολογισμός χρονικής διαφοράς στη σύσπαση μεταξύ διαφραγματικού με πλάγιο τοίχωμα
  • Δείκτης μηχανικού δυσυγχρονισμού (Yu index, Mechanical dysyncrhony index)
   • Γίνεται προσδιορισμός της σταθεράς απόκλισης των χρόνων (από αρχή QRS μέχρι μεγίστη συστολική ταχύτητα) για 12 μυοκαρδιακά τμήματα (6 βασικά και 6 μέσα τμήματα). Τιμές  32,6 ms χρησιμοποιούνται ως κριτήριο ενδεικτικό ενδοκοιλιακού δυσυχγρονισμού, με το δείκτη αυτό να αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα ως προς την έκβαση της θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού.

Η εξέταση διενεργείται με τον υπερσύγχρονο υπερηχοτομογράφο Vivid S5 της General Electric και από έμπειρο Καρδιολόγο εξειδικευμένο στις νεώτερες τεχνικές υπερήχων.

Οι εξεταζόμενοι παραλαμβάνουν αυθημερόν τα αποτελέσματα της εξέτασης.