Λιπομέτρηση: Μετρήσεις Λίπους & Μάζας

Τι είναι η Λιπομέτρηση;

Αντίστοιχα με τη μέτρηση της οστικής μάζας του σώματος, εξασφαλίζεται η δυνατότητα να μετράμε και την λιπώδη και μυϊκή μάζα του σώματος με την μέθοδο DEXA.

To σωματικό λίπος είναι άμεσα συνδεδεμένο με την υγεία του ανθρώπου και η σωστή εκτίμηση του μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς.

Το ποσοστό λίπους διαφέρει ανάλογα με:

  • την κληρονομικότητα,
  • την ηλικία,
  • το φύλο,
  • δημογραφικούς παράγοντες,
  • την διατροφή,
  • τη φυσική δραστηριότητα και
  • τους ορμονικούς παράγοντες

Το βάρος από μόνο του και ο Δείκτης Μάζας Σώματος, δεν αποτελούν ακριβείς δείκτες μέτρησης παχυσαρκίας, καθώς σε αθλητές και αθλούμενους με αναπτυγμένο μυϊκό ιστό, συνίσταται αυξημένο σωματικό βάρος αλλά μειωμένο ποσοστό σωματικού λίπους.

Η λιπομέτρηση είναι η διαδικασία με την οποία μετράμε το ποσοστό λίπους στο σώμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και διαχωρίζονται με ακρίβεια τα ποσοστά λίπους- νερού- μυϊκής μάζας ανά περιοχή σώματος ή σε ολόκληρο το σώμα.

Ποιοι κάνουν λιπομέτρηση;

Είναι σημαντική και σε άτομα που επιθυμούν να αυξήσουν το βάρος τους και προτείνεται επίσης, σε άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό και ακολουθούν προγράμματα διατροφής.

Με την νέα κλινική πρακτική της ολόσωμης σάρωσης (Total Body) και λιπομέτρησης (Body Composition) με τη μέθοδο DEXA επιτυγχάνεται διαχωρισμός και μέτρηση της ποσότητας λίπους και μυϊκής μάζας .

Όλες οι άλλες κοινές μέθοδοι ανάλυσης σώματος (π.χ.  Body Mass Index – BMI, ζυγαριές λιπομέτρησης – αγωγιμότητας, κ.τ.λ.) προσπαθούν έμμεσα να υπολογίσουν στο σώμα μόνο το λιπώδη και το μη λιπώδη ιστό, προσφέροντας ουσιαστικά ενδεικτικές μόνο τιμές, χωρίς να μπορούν να διαχωρίσουν τα 3 στοιχεία του σώματος (οστά, λίπος και μύες), αλλά και χωρίς να μπορούν να δώσουν πληροφορίες για κάθε τμήμα του σώματος ξεχωριστά.

Αντίθετα η ολόσωμη ανάλυση με τη μέθοδο DEXA μπορεί να εκτιμήσει με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια (ακρίβεια μέτρησης >99%) το ποσοστό μυϊκής μάζας και λιπώδους ιστού, σε συγκεκριμένη περιοχή του σώματος καθώς και μέτρηση σε ολόκληρο το σώμα.

Η ολόσωμη ανάλυση με τη μέθοδο DEXA είναι χρήσιμη σε τομείς της ιατρικής, του αθλητισμού, της διατροφής, του ελέγχου του μεταβολισμού, και της φυσιολογίας της άσκησης, καθώς χαρτογραφεί το σώμα και παρέχει ακριβή δεδομένα σχετικά με τη σύσταση του σώματος.

Μ’ αυτό τον τρόπο δίδεται στον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα μέσω επανεξετάσεων να ελέγχεται η πρόοδος μιας θεραπείας, ή η εξέλιξη μιας αποθεραπείας, η επιτυχία ενός προγράμματος διατροφής, τα αποτελέσματα μιας δίαιτας, ή ενός προγράμματος άσκησης, η διαφοροποίηση της αναλογίας μυϊκού ιστού-λίπους , σε κάθε σημείο του σώματος που επιφέρει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία εξάσκησης ή συνδυασμός διατροφής-εξάσκησης, κλπ, καθώς τ’ αποτελέσματα των μεταβολών στη σύσταση του σώματος, παρουσιάζονται αναλυτικά, ξεχωριστά για κάθε περιοχή του σώματος.

Με βάση την ολόσωμη ανάλυση με τη μέθοδο DEXA, ο ειδικός διατροφολόγος , διαιτολόγος ή κλινικός ιατρός, δύναται να υπολογίσει επακριβώς το ιδανικό βάρος, το βασικό μεταβολικό ρυθμό (Basal and Resting Metabolic Rates -BMR) καθώς και την απαιτούμενη ημερήσια πρόσληψη θερμίδων (daily caloric expediture), εξειδικευμένα για κάθε άτομο.

Στον αθλητισμό δύναται να καταρτιστεί η επακριβής αναγκαία σύσταση της διατροφής, αλλά και να οργανωθεί εστιασμένο και εξειδικευμένο πρόγραμμα εξάσκησης για κάθε τμήμα του σώματος, ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη αναλογία λίπους/μυών, σε κάθε σημείου του σώματος και να κορυφωθούν οι επιδόσεις, η δύναμη, η ταχύτητα, η αντοχή του αθλητή.

Να γνωρίζετε πως:

Η εξέταση δεν συμπεριλαμβάνεται στις συνταγογραφούμενες εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ.

Ο εξεταζόμενος  παραλαμβάνει αυθημερόν τα αποτελέσματα μετά το τέλος της εξέτασης.