Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς έχει καταξιωθεί τα τελευταία χρόνια ως εξαιρετικά χρήσιμη εξέταση για πολλές καρδιαγγειακές παθήσεις, αφού δίνει με μοναδικό τρόπο πληροφορίες τόσο για την ανατομία όσο και για τη λειτουργία της καρδιάς. Στην ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ διενεργείται μαγνητική τομογραφία καρδιάς σε μαγνητικό τομογράφο υψηλών προδιαγραφών, υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου καρδιολόγου.