Μικροβιολογικές Εξετάσεις

Εργαστήριο βιοπαθολογίας

Το εργαστήριο βιοπαθολογίας καλύπτει όλες τις γενικές εξετάσεις και εξετάσεις αίματος που περιλαμβάνονται στην ιατρική ειδικότητα της βιοπαθολογίας, δηλαδή την μικροβιολογία, βιοχημεία, ανοσολογία και αιματολογία. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονους αναλυτές, νέες τεχνολογίες και αντιδραστήρια τελευταίας γενιάς.

Καθημερινά προσφέρει έγκυρα, αξιόπιστα  και πιστοποιημένα αποτελέσματα, και κινείται σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΥΔ και κανονισμούς των προτύπων ISO 9001 και ISO 15189, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστήματα ποιότητας, με στόχο την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων  για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Τα τμήματα Βιοπαθολογίας του βιοπαθολογικού εργαστηρίου (μικροβιολογικό), της Kοσμοϊατρικής λειτουργούν με πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους και υπόκεινται σύμφωνα με υποδείξεις σε ποιοτικό έλεγχο από πιστοποιημένους φορείς (ΕΣΕΑΠ, ΕΑΕ).

Αιματολογία

Η Αιματολογία έχει ως κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης το αίμα, τόσο στη φυσιολογική του, όσο και την παθολογική του κατάσταση. Η Αιματολογία προσδιορίζει αρκετό αριθμό νοσημάτων που έχουν ως αιτία αιματοπάθειες οφειλόμενες σε διαταραχές των αιματικών κυττάρων (ερυθρά, λευκά, αιμοπετάλια) ή ακόμα και στην αντιμετώπιση αιμορραγικών παθήσεων, παθήσεων που συνοδεύονται με αιμορραγία. Στις αιματοπάθειες περιλαμβάνονται οι περισσότερο γνωστές, αναιμίες, λευχαιμίες, κ.ά.

Οι εξετάσεις πήξης γίνονται για να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα της αντιπηκτικής φαρμακευτικής αγωγής η οποία εμποδίζει τη δημιουργία θρόμβου και επιπλέον για να ανιχνεύσουμε και να διαγνώσουμε τις αιμορραγικές διαταραχές.

Η Βιοχημεία ή Βιολογική Χημεία είναι  η μελέτη των χημικών διεργασιών  και μορίων  (όπως οι πρωτεΐνες, τα σάκχαρα τα λιπίδια, τα νουκλεϊκά οξέα και άλλα βιομόρια) που πραγματοποιούνται σε ζωντανούς οργανισμούς. Αποκλίσεις από τις φυσιολογικές τιμές αυτών των ουσιών μπορεί να σχετίζονται με κάποιο νόσημα.

Ανοσολογικό τμήμα

Η ανοσία είναι η ικανότητα ενός οργανισμού να αμύνεται ενάντια σε κάποιον εξωτερικό βλαπτικό παράγοντα και να μην υφίσταται τις συνέπειές του. Την ικανότητα αυτή την αποκτά ο οργανισμός με τη βοήθεια ενός πολύπλοκου και πολύ σημαντικού συστήματος που λέγεται ανοσοποιητικό σύστημα. Η ανοσολογία αποτελεί τον κλάδο της βιοπαθολογίας που συμβάλλει στη διάγνωση νοσημάτων τα οποία προκύπτουν όταν οι εξωτερικοί βλαπτικοί παράγοντες καταφέρνουν να νικήσουν το ανοσολογικό σύστημα του ανθρώπου καθώς επίσης και την διάγνωση  αυτοάνοσων  νοσημάτων όπως ο λύκος, το σκληρόδερμα, οι νόσοι του κολλαγόνου, αλλεργίες κ.ά. Τo εργαστήριο εκτελεί το σύνολο των ανοσολογικών εξετάσεων οι οποίες υποδεικνύονται με βάση τα παραπάνω νοσήματα. (ANA, a-DNA, a ENA, HLA, LaC, Rast, C3 , C4 , κλπ).

Νεοπλασματικοί δείκτες

Οι καρκινικοί δείκτες είναι ουσίες που μπορεί να ανιχνευθούν και να μετρηθούν σε διάφορα βιολογικά υγρά (αίμα, ούρα, πλευριτικό υγρό, ασκητικό υγρό, εγκεφαλονωτιαίο υγρό). Σκοπός του προσδιορισμού τους είναι η ανίχνευση του όγκου, η δυνατότητα εκτίμησης του νεοπλασματικού φορτίου, η παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, η πρόγνωση και η πρόβλεψη της έκβασης της νόσου.

H ηλεκτροφόρηση, είναι η ηλεκτροχημική μέθοδος διαχωρισμού ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων (συνήθως πρωτεϊνικής ή νουκλεϊνικής φύσεως) από ένα μίγμα τους. Ηλεκτροφορήσεις λευκωμάτων ορού και ούρων, ηλεκτροφορήσεις αιμοσφαιρίνης, ανοσοκαθηλώσεις ορού και ούρων ανοσοηλεκτροφορήσεις, ηλεκτροφορήσεις ισοενζύμων ALP, LDH, CPK, λιποπρωτεινών, ανίχνευση αιμοσφαιρινοπαθειών και προγεννητικός έλεγχος.

Επίπεδα φαρμάκων

Μετρούνται  τα επίπεδα των  φαρμάκων  στο αίμα και να ρυθμιστούν ανάλογα οι δόσεις  που λαμβάνει ο ασθενής, Λίθιο (Li–Lithium), Βαλπροϊκό οξύ ( Depakine), Διγοξίνη , Φαινοβαρβιτάλη (Luminal), Καρβαμαζεπίνη (Tegretol), Φαινυτοΐνη (Phenytoin), Drug Test.

Μικροβιολογικό τμήμα

Η μικροβιολογία επιβεβαιώνει ή αποκλείει τις λοιμώξεις μέσω της μικροβιολογικής εξέτασης ή καλλιεργειών  των βιολογικών υγρών από την εστία της λοίμωξης, όπως (ούρα, κόπρανα, πτύελα, σπέρμα, πλευριτικό υγρό, ασκητικό περικαρδιακό υγρό, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, υγρά παροχετεύσεων, πύον, μύκητες μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα, χλαμύδια (εξετάσεις σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων). Οι μικροβιολογικές εξετάσεις στο διαγνωστικό μας κέντρο γίνονται με τιμές ΕΟΠΥΥ.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ

Εξετάσεις ούρων, κολπικού τραχηλικού υγρού, σπέρματος, ουρηθρικού εκκρίματος, καλλιέργεια πτυέλων κλπ.

Εξετάσεις κοπράνων

Παρασιτολογική καλλιέργεια κοπράνων mayer κοπράνων.

Διάφορες εξετάσεις κατόπιν ραντεβού

Τεστ παπ, σπερμοδιάγραμμα, εξετάσεις γονιμότητας και υπογονιμότητας, εξέταση προστάτη, εξετάσεις νεφρών, προγεννητικός έλεγχος κ.α.

Ορμονολογικό τμήμα

Η Ορμόνη είναι χημική ουσία που παράγεται στον οργανισμό, κυκλοφορεί στο αίμα και έχει ειδική ρυθμιστική δράση στη δραστηριότητα συγκεκριμένων κυττάρων ή οργάνων του σώματος. Οι δράσεις της ορμόνης και τα μέρη του σώματος που αφορά διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της ορμόνης. Οι περισσότερες ορμόνες παράγονται από ειδικούς αδένες οι οποίοι ονομάζονται ενδοκρινείς αδένες. Οι ορμονολογικές εξετάσεις είναι απαραίτητες για την εύρεση παθήσεων που σχετίζονται με τους ενδοκρινείς αδένες.