Τμήμα Βιοπαθολογικό

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το εργαστήριο βιοπαθολογίας καλύπτει εξετάσεις της ιατρικής ειδικότητας της βιοπαθολογίας όπως μικροβιολογικές εξετάσεις αίματος, ούρων και άλλων βιολογικών υγρών, βιοχημικές, ανοσολογικές και αιματολογικές.

 

 

Οι αιμοληψίες και η λήψη σωματικών υγρών γίνονται καθημερινά από τις 06.00 π.μ. έως τις 19.00 μ.μ. και το Σάββατο από τις 07.00 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ.

Διαθέτει την πρωτοποριακή, ιατρική συσκευή Vein Viewer,  η οποία εξασφαλίζει ανώδυνα και με ασφάλεια την εύρεση φλεβών σε εξεταζόμενους κατά την αιμοληψία.

Επιπλέον, καθημερινά δίνεται η δυνατότητα κατ’ οίκον αιμοληψίας για άτομα με κινητικά προβλήματα χωρίς επιπρόσθετη χρέωση.

Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονους αναλυτές, διαπιστευμένες μεθόδους, νέες τεχνολογίες και αντιδραστήρια τελευταίας γενιάς.

Το εργαστήριο καθημερινά προσφέρει έγκυρα, αξιόπιστα και πιστοποιημένα αποτελέσματα, τα οποία συμμορφώνονται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τους κανονισμούς του πρότυπου ISO 15189 καθώς επίσης και από τις υποδείξεις των επιθεωρητών του ΕΣΥΔ.

Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας:

  • Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας (καθημερινή μέτρηση ορών ελέγχου – control
  • Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας (ΕΣΕΑΠ ΕΑΕ)
  • ΕΑΕ: (HCT, HGB, RBC, MCV, MCH, MCHC,PLT, RBC,)
  • ΕΣΕΑΠ: (HbA1C, βιοχημικές εξετάσεις, ορμόνες Θυρεοειδούς, ορμόνες αναπαραγωγής, καρκινικοί δείκτες, ανοσολογικούς δείκτες)

 

Αποτελείται από:

Τμήμα αιματολογίας

Διενεργούνται εξετάσεις όπως: Γενική αίματος, μικροαιματοκρίτης, πλακάκι περιφερικού αίματος.

Τμήμα Βιοχημείας

Διενεργούνται εξετάσεις όπως: μέτρηση σακχάρου, ουρίας, κρεατινίνης, ηπατικών ενζύμων, χοληστερόλης, ηλεκτροφορήσεις αιμοσφαιρίνης, ανοσοκαθηλώσεις ορού και ούρων κλπ.

Τμήμα Ανοσολογικό

Διενεργούνται εξετάσεις όπως η ανίχνευση αυτοαντισωμάτων που έχουν σημαντικό ρόλο στη διάγνωση και την αντιμετώπιση των αυτοάνοσων νοσημάτων (όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, σκληροδερμία, κλπ.)

Νεοπλασματικοί Δείκτες

Οι νεοπλασματικοί δείκτες είναι ουσίες που μπορεί να ανιχνευθούν και να μετρηθούν σε διάφορα βιολογικά υγρά (αίμα, ούρα, πλευριτικό υγρό, ασκητικό υγρό, εγκεφαλονωτιαίο υγρό) και χρησιμοποιούνται στην καθοδήγηση της θεραπείας διαφόρων νεοπλασματικών παθήσεων.

Τμήμα Μικροβιολογίας

Διενεργούνται καλλιέργειες όλων των βιολογικών υγρών (πχ ούρων, κοπράνων, πτυέλων, σπέρματος, πλευριτικού υγρού, ασκητικού υγρού, υγρών παροχετεύσεων, πύου, κλπ.)

Τμήμα Ορμονολογικό

Διενεργούνται μετρήσεις ορμονών (πχ έλεγχος ορμονών θυρεοειδούς, γυναικολογικών ορμονών, ορμονών υπέρτασης, κλπ.)

Τμήμα Εξετάσεων Πήξης

Γίνεται έλεγχος πηκτικότητας του αίματος για τη διάγνωση διαταραχών πηκτικότητας καθώς και για την παρακολούθηση ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα.

Επίπεδα Φαρμάκων

Μετρούνται τα επίπεδα των φαρμάκων στο αίμα και ρυθμίζονται ανάλογα οι δόσεις που λαμβάνει ο ασθενής, πχ στην παρακολούθηση ασθενών που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με Λίθιο (Li-Lithium), Βαλπροϊκό οξύ (Depakine), Διγοξίνη, Φαινοβαρβιτάλη (Luminal), Καρβαμαζεπίνη (Tegretol), Φαινυτοϊνη (Phenytoin), κλπ.

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας

 

Να γνωρίζετε πως:

Για την προετοιμασία που μπορεί να απαιτούν οι εξετάσεις σας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στην υποσελίδα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – Προετοιμασίες Εξετάσεων ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την Γραμματεία Υποδοχής.

Ο εξεταζόμενος πληρώνει μόνο το 15% στις εξετάσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις συνταγογραφούμενες εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ.

Η Κοσμοιατρική σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και την σπουδαιότητα της πρόληψης, δημιούργησε ειδικά διαμορφωμένα οικονομικά προγράμματα Προληπτικού Ελέγχου τα οποία είτε διαφοροποιούνται κάθε μήνα αλλά και προγράμματα που ισχύουν όλο τον χρόνο, δίνοντας πρόσβασης σ’ όλους να ελέγχουν την υγεία τους. (Επισκεφθείτε την σελίδα “Προσφορές” ή  επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την Γραμματεία Υποδοχής).

Ο εξεταζόμενος παραλαμβάνει τα αποτελέσματα σε συνεννόηση με την Γραμματεία του Βιοπαθολογικού Τμήματος.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της εξέτασης αποστέλλονται–εφόσον ζητηθεί από τον εξεταζόμενο και χωρίς κάποια περαιτέρω επιβάρυνσή του–μέσω e-mail, στο θεράποντα ιατρό.