ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Επειδή η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. . .

Προτείνουμε ειδικά προγράμματα

Προληπτικού Ελέγχου για όλη την οικογένεια.

Φροντίζουμε για “εσάς”, με οικονομικές προτάσεις

σε εξετάσεις & υπηρεσίεςτις οποίες,“εσείς” μας  προτείνετε.

Μοιραστείτε το με τους γύρω σας, γιατί…

Είναι Υγεία. . .

ν’ απολαμβάνουμε όλοι το Καλοκαίρι ! ! !


Έλεγχος Θυρεοειδούς αδένα

Περιλαμβάνει αιματολογικό έλεγχο με τις εξετάσεις :

  • TSH,
  • Free T4,
  • Anti TG,
  • Anti TPO

Ειδική Τιμή : 25,00 ευρώ

 

Αθλητικός Έλεγχος

α. Περλαμβάνει αιματολογικό έλεγχο με τις εξετάσεις :

  • Free T3,
  • Free T4, TSH,
  • Σάκχαρο,
  • Γλυκοζιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1c)

β. Περλαμβάνει καρδιολογικό έλεγχο με τις εξετάσεις :

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Τriplex καρδιάς

Ειδική Τιμή:

α. αιματολογικός έλεγχος  15,00 ευρώ

β. καρδιολογικός έλεγχος  : 45,00 ευρώ

Σημείωση: υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μόνο του αιματολογικού ελέγχου.

Παιδιατρικό Check Up

Περιλαμβάνει αιματολογικό έλεγχο με τις εξετάσεις :

  • Γενική Αίματος,
  • Σίδηρο,
  • Φεριτίνη,
  • Σάκχαρο,
  • Τριγλυκερίδια,
  • Χοληστερίνη

Ειδική Τιμή : 15,00 ευρώ