ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Αιματολογικός Έλεγχος 1


Μοριακός έλεγχος Χλαμιδίων & Γονόκοκκου


Αιματολογικός Έλεγχος 2