Μοριακό Test Covid-19 – Κορωνοϊού (PCR)

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το τεστ ανιχνεύει τον Κορωνοϊό SARS-CoV-2  με τεχνική PCR σε δείγμα από την μύτη ή και τον φάρυγγα το οποίο λαμβάνεται ανώδυνα και αναίμακτα με ειδικό στυλεό.

Ο μοριακός έλεγχος είναι η μόνη αποδεκτή μέθοδος για την διάγνωση της λοίμωξης από SARS-CoV-2 σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Κανένα κρούσμα δεν θεωρείται επιβεβαιωμένο χωρίς ένα θετικό αποτέλεσμα μοριακής ανίχνευσης Κορωνοϊού.

Ο μοριακός έλεγχος απαντά αν ανιχνεύεται (θετικό αποτέλεσμα) ή όχι (αρνητικό αποτέλεσμα) γενετικό υλικό του SARS-CoV-2  στο αναπνευστικό σύστημα του εξεταζόμενου. Μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις το τεστ είναι αμφίβολο γιατί δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν ανιχνεύεται γενετικό υλικό του SARS-CoV-2 ή άλλου Κορωνοϊού.

Το εργαστήριο υποχρεούται να καταχωρεί στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 στοιχεία του εξεταζόμενου και τα αποτελέσματα της εξέτασης σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Μοριακό Test Covid-19: Πότε ενδείκνυται η εξέταση αυτή;

Η PCR ιδανικά εφαρμόζεται όταν εμφανιστούν συμπτώματα της νόσου COVID-19 ή 2 εβδομάδες από την πιθανή έκθεση στον Κορωνοϊό (Όχι νωρίτερα από 1 εβδομάδα και όχι αργότερα από 5 εβδομάδες γιατί μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα να ανιχνευθεί ό ιός στο δείγμα).

Οι λήψεις των δειγμάτων για μοριακό έλεγχο γίνονται :

  • Σε δύο ανεξάρτητους ειδικά διαμορφωμένους χώρους που βρίσκονται έξω από τις Μονάδες των Σεπολίων και των Άνω Πατησίων
  • Σε απόλυτα ασφαλείς συνθήκες, τόσο για τους εξεταζόμενους όσο και για το προσωπικό
  • Από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό που φέρει ειδικό εξοπλισμό, τηρώντας τις διαδικασίες που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της επαφής με άλλα άτομα
  • Δυνατότητα κατ’ οίκον δειγματοληψίας κατόπιν ραντεβού.

ΩΡΑΡΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ COVID-19 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Δευτέρα – Παρασκευή 7:00 π.μ. -19:30 μ.μ.

Σάββατο 7:00 π.μ. -15:00 μ.μ.

TIMH:

Τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού με την μέθοδο μοριακού ελέγχου PCR35 €
Δειγματοληψία για το τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού με την μέθοδο μοριακού ελέγχου PCR12 €

Τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά αυθημερόν (ανάλογα με την ώρα πραγματοποίησης της λήψης δείγματος). Ο ασθενής ενημερώνεται κατά την διάρκεια που κλείνει το ραντεβού πότε ακριβώς θα εκδοθεί το αποτέλεσμα.

Με τον τρόπο αυτό, ο εξεταζόμενος αποφεύγει την ταλαιπωρία της δεύτερης επίσκεψης στη Μονάδα.

Σε κάθε περίπτωση η Kοσμοιατρική  εγγυάται ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την :

  • ασφάλεια και αποτροπή του κινδύνου πιθανής διασποράς,
  • την απόλυτη διακριτικότητα που απαιτείται για τον εξεταζόμενο.

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις διαγνωστικές μονάδες, όπου πραγματοποιείται η δειγματοληψία για το Μοριακό Έλεγχο κατά της COVID-19:

  • Μονάδα Σεπολίων, τηλ. 210-5157982
  • Μονάδα Άνω Πατησίων: τηλ. 210-8640918.