Παιδικά Check-Up

Ο προληπτικός έλεγχος υγείας κατά την παιδική ηλικία έχει μεγάλη σημασία για την υγιή και φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού.

Μέσα από μία ενδελεχή επιστημονική μελέτη, η ιατρική ομάδα της Κοσμοιατρικής έχει διαμορφώσει τα πιο σημαντικά προληπτικά παιδικά διαγνωστικά προγράμματα Check-Up, που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και περιπτώσεις για έναν παιδιατρικό διαγνωστικό έλεγχο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο στα τηλέφωνα:

210-8640918 &  210-5157982

Παιδικός προληπτικός έλεγχος

Παιδιατρικό mini Check Up

Έλεγχος Παιδικής Παχυσαρκίας

 • Γενική αίματος
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Σάκχαρο
 • Χοληστερίνη

Ειδική τιμή 15€

 •  Σάκχαρο
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια

Ειδική τιμή 20€

Βασικός παιδικός έλεγχος

Βασικός παιδικός έλεγχος (Ηλικίας 1-7 ετών)

Βασικός παιδικός έλεγχος (Ηλικίας 8-15 ετών)

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • IgE Ανοσοσφαιρίνη (Αλλεργίες)
 • Σάκχαρο
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • LDL
 • HDL
 • Ουρία

Ειδική τιμή 30€

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • IgE Ανοσοφαιρίνη (Αλλεργίες)
 • Β12
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • TSH
 • LDL, HDL
 • SGOT, SGPT
 • γ-GT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Αλκαλική φωσφατάση

Ειδική τιμή 45€

Παιδικός καρδιολογικός έλεγχος

Παιδικός καρδιολογικός έλεγχος (Ηλικίας 5 ετών και άνω)

Παιδικός προ-αθλητικός καρδιολογικός έλεγχος (Ηλικίας 5 ετών και άνω)

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Τriplex καρδιάς
 • Κλινική εξέταση

Ειδική τιμή 45€

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Τriplex καρδιάς
 • Κλινική εξέταση
 • Χορήγηση βεβαίωσης

Ειδική τιμή 55€

Πλήρης παιδικός έλεγχος

Πλήρης παιδικός έλεγχος

Premium παιδικός έλεγχος

 • Triplex καρδιάς
 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • IGE (Αλλεργίες)

Σημείωση: Το Triplex καρδιάς ισχύει για παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών.

Ειδική τιμή 60€

 • Triplex καρδιάς
 • Υπερηχογράφημα Άνω Κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς
 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL, LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT, SGPT, γ-GT
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • IGE (Αλλεργίες)
 • Fe, Ca
 • Φερριτίνη
 • TSH, T3, T4
 • ΑΘΑ- TG

Σημείωση: Το Triplex καρδιάς ισχύει για παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών.

Ειδική τιμή 120€

Οι ώρες λειτουργίας είναι Δευτέρα έως Παρασκευή 06:00 πμ – 22:00 μμ και Σάββατο από 7:00 πμ  – 15:00 μμ