Πακέτα υγείας για όλους

Home | Πακέτα Εξετάσεων

Παιδιατρικό mini Check Up

 • Γενική αίματος
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Σάκχαρο
 • Χοληστερίνη

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ15,00€

Έλεγχος Παιδικής Παχυσαρκίας

 • Σάκχαρο
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ20,00€

Βασικός παιδικός έλεγχος (Ηλικίας 1-7 ετών)

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • IgE Ανοσοσφαιρίνη (Αλλεργίες)
 • Σάκχαρο
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • LDL
 • HDL
 • Ουρία

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ30,00€

Βασικός παιδικός έλεγχος (Ηλικίας 8-15 ετών)

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • IgE Ανοσοφαιρίνη (Αλλεργίες)
 • Β12
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • TSH
 • LDL, HDL
 • SGOT, SGPT
 • γ-GT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Αλκαλική φωσφατάση

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ45,00€

Παιδικός καρδιολογικός έλεγχος (Ηλικίας 5 ετών και άνω)

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Τriplex καρδιάς
 • Κλινική εξέταση

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ45,00€

Παιδικός προ-αθλητικός καρδιολογικός έλεγχος (Ηλικίας 5 ετών και άνω)

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Τriplex καρδιάς
 • Κλινική εξέταση
 • Χορήγηση βεβαίωσης

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ55,00€

Πλήρης παιδικός έλεγχος

 • Triplex καρδιάς
 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • IGE (Αλλεργίες)

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ60,00€

Premium παιδικός έλεγχος

 • Triplex καρδιάς
 • Υπερηχογράφημα Άνω Κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς
 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL, LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT, SGPT, γ-GT
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • IGE (Αλλεργίες)
 • Fe, Ca
 • Φερριτίνη
 • TSH, T3, T4
 • ΑΘΑ- TG

Σημείωση: Το Triplex καρδιάς ισχύει για παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών.

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ120,00€

Μαστολογικός Έλεγχος

 • Ψηφιακή μαστογραφία
 • Υπέρηχος μαστών

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ60.00€

Check Up Γυναικολογικό

 • Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού
 • Test PAP
 • Ενδοκολπικό Υπερηχογράφημα

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ80,00€

Check Up Προστάτου

 • PSA
 • Free PSA
 • Υπερηχογράφημα Προστάτου

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ40,00€

Πλήρης γυναικολογικός έλεγχος

 • Ψηφιακή μαστογραφία
 • Υπερηχογράφημα μαστών
 • Test Pap
 • Eνδοκολπικός υπέρηχος

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ80,00€