Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη

Ψηφιακή Μαστογραφία

Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία συνδυάζει ειδικές ανατομικές και λειτουργικές τεχνικές για να λάβει εκείνες τις πληροφορίες για τον προστάτη αδένα , οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο για την ανίχνευση και τη σταδιοποίηση ( υπολογισμό της έκτασης) του καρκίνου του αδένα.

Τα τελευταία χρόνια η μέθοδος αυτή ,αξιοποιώντας τις υψηλής ευκρίνειας εικόνες, που μπορούν να λάβουν οι σύγχρονοι μαγνητικοί τομογράφοι, παρουσιάζει πολύ υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και προτείνεται ιδιαίτερα σε ασθενείς με υψηλή τιμή  PSA  και αρνητική βιοψία προστάτη. Η εξέταση πραγματοποιείται  από τον σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο που διαθέτουμε (Siemens Avanto 1,5T).