Ψηφιακή Μαστογραφία Με Τομοσύνθεση (3D & 4D)

Ψηφιακή Μαστογραφία

Ψηφιακή Μαστογραφία – Τι Είναι;

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι η μετεξέλιξη της συμβατικής μαστογραφίας χωρίς χρήση φιλμ. Αποτελεί μέθοδο εξέτασης των μαστών με πολύ χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας.

Πως γίνεται η ψηφιακή μαστογραφία;

Κατά παρόμοιο τρόπο με την κλασσική εξέταση, η εικόνα όμως που λαμβάνεται δεν αποτυπώνεται αμέσως σε φιλμ όπως στην κλασική εξέταση.

Είναι ηλεκτρονική και μέσω ειδικών συστημάτων προωθείται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπου υφίσταται βελτιστοποίηση μέσω προγραμμάτων επεξεργασίας ιατρικής εικόνας για την διόρθωση της αμαύρωσης και της σκιαγραφικής αντίθεσης και ακολούθως εκτυπώνεται σε ειδικό φιλμ μέσω LASER CAMERA. Η εικόνα πλέον αρχειοθετείται σε ψηφιακό δίσκο από όπου χρησιμοποιείται για συγκριτική μελέτη ή για επανεκτύπωση, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα της ηλεκτρονικής μεταφοράς για δεύτερη γνώμη.

Πλεονεκτήματα ψηφιακής μαστογραφίας

Πλεονεκτεί σε πολλά σημεία της συμβατικής, με σημαντικότερη την ποιότητα της εικόνας μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διαδικασία αυτή προσφέρει σημαντικά αυξημένη ανιχνευτική ικανότητα μικρών όγκων για όλες τις γυναίκες, ειδικότερα όμως για εκείνες που έχουν μαστούς με αυξημένη πυκνότητα (ινοκυστικούς), για γυναίκες ηλικίας κάτω των 50 ετών και για γυναίκες προ ή περιεμμηνοπαυσιακές.

Με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας έχει γίνει ουσιαστική μείωση της δόσης της ακτινοβολίας (κατά 25 – 50%) σε σύγκριση με τη συμβατική μαστογραφία. Αν κανείς λάβει υπόψη του τη δυνατότητα να αποφεύγονται επαναλήψεις, μέσω της διόρθωσης της εικόνας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να γίνονται μεγεθύνσεις στον υπολογιστή και όχι με συμπληρωματική λήψη στο μαστό, η μείωση της δόσης που επιτυγχάνεται είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Κατάλληλη ηλικία για την πρώτη ψηφιακή μαστογραφία

Ο μαστογραφικός έλεγχος πρέπει να είναι ετήσιος σε ηλικίες άνω των 40 ετών, ενώ για ηλικίες κάτω των 40 συνιστάται ετήσιο υπερηχογράφημα και μία πρώτη μαστογραφία στην ηλικία των 35 ετών.

Ο συνδυασμός της ψηφιακής μαστογραφίας με το υπερηχογράφημα μαστών (έγχρωμο, 3D-4D, ελαστογραφία) μπορεί να ανιχνεύσει το 99% των καρκίνων και μάλιστα σε υποκλινικό στάδιο (μέγεθος λίγων χιλιοστών).

Μαστογραφία με τομοσύνθεση – Περαιτέρω πληροφορίες

Η τομοσύνθεση είναι μία 3D τεχνολογία που μπορεί να απεικονίσει τον μαστό από διαφορετική γωνίας λήψης, με όλες τις εικόνες στο τέλος να ενώνονται και να δημιουργούν μία 3D απεικόνιση.

Αποτελεί μία εξειδικευμένη λύση για γυναίκες με μεγάλη μαστική πυκνότητα και για νεαρές γυναίκες κάτω των 35 που έχουν ιστορικό κακοήθειας μαστού στην οικογένεια. Τέλος, αποτελεί μία επικουρική εξέταση υψηλής ευκρίνειας μετά την τυπική μαστογραφία, στην οποία έχει βρεθεί κάποιο εύρημα.

Στην Κοσμοϊατρική μπορείτε να πραγματοποιήσετε την ψηφιακή μαστογραφία μέσω ΕΟΠΥΥ, σε προσιτή τιμή (κόστος). Κοντά μας θα βρείτε και ειδικές προσφορές.

Κλείστε ραντεβού εύκολα και γρήγορα.