Stress Echo

Πρόκειται για μια γρήγορη και ανώδυνη εξέταση η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για την ανίχνευση βλαβών στα στεφανιαία αγγεία.

Έχει τεκμηριωθεί ότι μια φυσιολογική μελέτη Stress Echo εντάσσει τον εξεταζόμενο σε κατηγορία εξαίρετης πρόγνωσης και συνεπώς η διενέργεια στεφανιαιογραφίας μπορεί να αποφευχθεί με ασφάλεια.

Τι είναι το Stress Echo και πώς διενεργείται:

Η διαδικασία της εξέτασης μοιάζει με το υπερηχογράφημα (“τρίπλεξ”)  καρδιάς. Σε αντιστοιχία με το κλασικό τεστ κοπώσεως που στην ουσία είναι ένα καρδιογράφημα ενώ ο εξεταζόμενος περπατάει σε κυλιόμενο τάπητα, το Stress Echo είναι η υπερηχογραφική μελέτη της καρδιάς κατά τη διάρκεια «κόπωσης» που προκαλείται συνήθως με φάρμακο το οποίο αυξάνει την καρδιακή συχνότητα.

Σε ποιους απευθύνεται αυτή η εξέταση:

Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής και Αμερικάνικης Καρδιολογικής Εταιρείας, μεταξύ άλλων συνιστά τη διενέργεια του Stress Echo στις εξής περιπτώσεις:

  • Στη διερεύνηση δύσπνοιας κατά τη σωματική δραστηριότητα.
  • Σε άτομα στα οποία ενδείκνυται να υποβληθούν σε δοκιμασία κοπώσεως αλλά αυτό για διάφορους λόγους δεν είναι εφικτό (πχ σε εξεταζόμενους με κινητικά ή αναπνευστικά προβλήματα) ή όταν η δοκιμασία δεν είναι διαγνωστική.
  • Σε εξεταζόμενους με γνωστή στεφανιαία νόσο για έλεγχο μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη (εγχείρηση “μπάι πας”) ή αγγειοπλαστική (το γνωστό “μπαλονάκι”)
  • Για σταδιοποίηση κινδύνου πριν από χειρουργικές επεμβάσεις καθώς και πρόγνωση και σταδιοποίηση κινδύνου σε διαγνωσμένους ασθενείς με στεφανιαία νόσο.
  • Για τη διάγνωση στεφανιαίας νόσου σε εξεταζόμενους που οι άλλες αναίμακτες εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένου και του τεστ κοπώσεως, δεν έχουν θέσει διάγνωση.

Είναι το Stress Echo καλύτερο από το σπινθηρογράφημα καρδιάς; Γιατί μέχρι τώρα το σπινθηρογράφημα ήταν περισσότερο διαδεδομένο;

Η εξέταση θεωρείται εξίσου αξιόπιστη με το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία καθώς και από την Αμερικανική Εταιρεία Ηχωκαρδιογραφίας ως προς τις διαγνωστικές και προγνωστικές πληροφορίες που παρέχει. Το βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι, σε αντίθεση με το σπινθηρογράφημα καρδίας (όπου σε μια τυπική εξέταση ο εξεταζόμενος δέχεται ακτινοβολία), η εξέταση διενεργείται χωρίς τη χρήση ραδιενεργού φαρμάκου, συνεπώς δεν επιβαρύνει τον εξεταζόμενο, τους οικείους του, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με ραδιενεργό ακτινοβολία.

Αν και σε επιλεγμένες περιπτώσεις εξεταζόμενων υπάρχουν λόγοι για να προτιμήσει κανείς τη μια ή την άλλη εξέταση, ο βασικός λόγος για τον οποίο το Stress Echo δεν ήταν διαδεδομένο στη χώρα μας ήταν κατά κύριο λόγο οικονομικός:

Η εξέταση άρχισε να γίνεται προσιτή στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από τον οποίο άρχισε να καλύπτεται από τον Οκτώβριο του 2016 και μετά. Επιπλέον, η εξέταση μπορεί να διενεργηθεί μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα με κατάλληλο εξοπλισμό και από Καρδιολόγο που να έχει μετεκπαιδευτεί και αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Υγείας για την εκτέλεσή της.

Πόσο ασφαλές είναι το Stress Echo; Αν είμαι αλλεργικός διατρέχω κίνδυνο;

Η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη είναι εν γένει μια ασφαλής εξέταση, με τον κίνδυνο για απειλητική για τη ζωή επιπλοκή να υπολογίζεται σε 0,05%. Η πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης στα φάρμακα είναι εξαιρετικά μικρή, ακόμα και αν έχετε αλλεργίες άλλης μορφής ή σε άλλα φάρμακα.

Πόσο διαρκεί η εξέταση; Μπορώ μετά να οδηγήσω ή να εργαστώ;

Η φαρμακευτική κόπωση διαρκεί γύρω στα 15-20’ αλλά συνολικά η εξέταση διαρκεί γύρω στη 1 ώρα. Μετά το τέλος της εξέτασης μπορείτε άφοβα να συνεχίσετε το πρόγραμμα της ημέρας σας.

Μπορώ να κάνω Stress Echo στα πλαίσια καθαρά προληπτικού ελέγχου (check-up);

Κάθε εξέταση έχει και τις ενδείξεις της και τη σωστή της χρήση. Συμβουλευτείτε τον καρδιολόγο σας για το ποιες εξετάσεις θα πρέπει να κάνετε προληπτικά και ποιες όχι.

Η εξέταση συμπεριλαμβάνεται στις συνταγογραφούμενες εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ (ο εξεταζόμενος πληρώνει μόνο το 15% της εξέτασης). Ο εξεταζόμενος  παραλαμβάνει αυθημερόν τα αποτελέσματα μετά το τέλος της εξέτασης.

Οι εξετάσεις διενεργούνται με τον υπερσύγχρονο υπερηχοτομογράφο Vivid S5 της General Electric και από έμπειρο Καρδιολόγο εξειδικευμένο στις νεώτερες τεχνικές υπερήχων.

*Υπάρχουν σχετικές οδηγίες για την εξέταση στην υποσελίδα “προετοιμασία εξετάσεων”.