X
Πατήσια 210 8640918 || Σεπόλια 210 5157982 || Άνω Πατήσια 210 8640918 || Ίλιον 210 8640918 ||
Logo
Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας
Οι υπερσύγχρονοι Μαγνητικοί Τομογράφοι με τους οποίους είναι εξοπλισμένο το τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας αποτελούν κορυφαία συγκροτήματα μαγνητικής διαγνωστικής απεικόνισης. Παράγουν εικόνες διατομή σε κάθε προσανατολισμό (τομογραφήματα), απεικονίζοντας με μεγάλη ακρίβεια την εσωτερική δομή του ανθρώπινου σώματος.

Πλεονεκτήματα τομογράφων:

Λόγω της ισχύος του μαγνητικού πεδίου (1,5 & 3 Tesla) είναι ικανοί να παράγουν εικόνες υψηλής ευκρίνειας και άριστης διαγνωστικής ποιότητας, σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Ο σχεδιασμός του μαγνήτη είναι ιδιαίτερα φιλικός προς τον εξεταζόμενο λόγω της ιδιαίτερα συμπαγούς κατασκευής. Διευκολύνει εξετάσεις μικρών παιδιών και πολυτραυματιών.

Άνεση εξεταζομένου:

Επιτρέπεται η άνετη προσέγγιση του εξεταζόμενου, καθώς επίσης και η παραμονή του συνοδού πλησίον του. Λόγω, επίσης, του συμπαγούς μεγέθους του μαγνήτη σε πολλές εξετάσεις όπως γόνατου, κάτω άκρων και πυέλου, το κεφάλι του εξεταζόμενου βρίσκεται εκτός τούνελ με αποτέλεσμα την ανετότερη παραμονή του.

 

Εξετάσεις που πραγματοποιούνται:

Εφοδιασμένος με όλες τις σύγχρονες ακολουθίες και τα τελευταίας τεχνολογίας λογισμικά προγράμματα, ο μαγνητικός τομογράφος πραγματοποιεί όλες τις βασικές και εξειδικευμένες εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας σε σημαντικά περιορισμένο χρόνο εκτέλεσης και εξαιρετικά μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια.

 • Εξετάσεις με ακολουθίες και τεχνικές ταχείας λήψης και υψηλής διακριτικής ικανότητας ολόκληρου του σώματος και της σπονδυλικής στήλης
 • Σύστημα ανίχνευσης και διόρθωσης αναπνευστικής κίνησης σε εξετάσεις θώρακα και κοιλίας προς αποφυγή artifacts από τις κινήσεις του σώματος.
 • Μοναδικές τρισδιάστατες ακολουθίες για τις αρθρώσεις και τους ακουστικούς πόρους.
 • Προηγμένες εξετάσεις με ακολουθίες διάχυσης για τον εγκέφαλο:
Μαγνητική Τομογραφία εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού με σκιαγραφικό
Η εξέταση συμπεριλαμβάνεται στις συνταγογραφούμενες εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ (ο εξεταζόμενος πληρώνει μόνο το 15% της εξέτασης).
Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία(f MRI) Εγκεφάλου
Πρόκειται μία σύγχρονη μη επεμβατική μέθοδος χαρτογράφησης του εγκεφάλου που εντοπίζει και μελετά κέντρα κρίσιμων για τον άνθρωπο λειτουργιών όπως είναι π.χ. η ομιλία και η μνήμη. Είναι κατάλληλη και για τα παιδιά. Η εικόνα παράγεται από την εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών εκ΄ μέρους του ασθενούς (κίνηση κάποιου χεριού, ομιλία κλπ). Σε συνδυασμό με τη Μαγνητική Δεσμιδογραφία (DTI) αποτελεί ένα βασικό εργαλείο προεγχειρητικής εκτίμησης των ασθενών που πάσχουν από βλάβες κοντά σε σημαντικά κέντρα του εγκέφαλου.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Βασική εφαρμογή της τεχνικής DTI αποτελεί η συμβολή της στον προεγχειρητικό σχεδιασμό για τη χειρουργική εξαίρεση νεοπλασματικών εξεργασιών του ΚΝΣ. Μέσω της δεσμιδογραφίας μπορεί να προσδιοριστεί η θέση μίας εξεργασίας του ΚΝΣ σε σχέση με τη θέση των γειτνιαζουσών νευρικών οδών, καθώς επίσης τυχόν επίδρασή της σε αυτές, επιτρέποντας έτσι τον βέλτιστο σχεδιασμό της χειρουργικής εξαίρεσης. Χρησιμοποιείται επίσης, σε συνδυασμό με την fMRI για τη μελέτη των διασυνδέσεων μεταξύ νευρικών κέντρων του εγκεφάλου, αλλά και για την ανάλυση της ωρίμανσης – μυελίνωσης στον εγκέφαλο.

Τα δεμάτια που μελετώνται συνηθέστερα είναι το φλοιονωτιαίο δεμάτιο (corticospinal tract), η τοξοειδής δεσμίδα (arcuate fasciculus), η οπτική ακτινοβολία και η IFOF.

(Η εξέταση δεν συμπεριλαμβάνεται στις συνταγογραφούμενες εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ)

Μαγνητική Φασματοσκοπία Εγκεφάλου (MR Spectroscopy)
Είναι μια σύγχρονη μέθοδος για την εκτίμηση των μεταβολικής δραστηριότητας του εγκεφάλου επιτρέποντας τον χαρακτηρισμό παθολογικών εστιών (όγκων, απομυελινωτικών εστιών, φλεγμονών και άλλων παθήσεων).

(Η εξέταση δεν συμπεριλαμβάνεται στις συνταγογραφούμενες εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ)

Μαγνητική Αγγειογραφία και έλεγχος ροής σε όλα τα αγγεία του σώματος και του εγκεφάλου με τρισδιάστατη ανασύνθεση
Η εξέταση συμπεριλαμβάνεται στις συνταγογραφούμενες εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ (ο εξεταζόμενος πληρώνει μόνο το 15% της εξέτασης).
Μαγνητική Τομογραφία Μαστού με δυναμική ανάλυσης της πρόσληψης του σκιαγραφικού
Η εξέταση συμπεριλαμβάνεται στις συνταγογραφούμενες εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ (ο εξεταζόμενος πληρώνει μόνο το 15% της εξέτασης).
Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς
Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς έχει καταξιωθεί τα τελευταία χρόνια ως εξαιρετικά χρήσιμη εξέταση για πολλές καρδιαγγειακές παθήσεις, αφού δίνει με μοναδικό τρόπο πληροφορίες τόσο για την ανατομία όσο και για τη λειτουργία της καρδιάς.

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς είναι χρήσιμη σε ένα σημαντικό αριθμό καταστάσεων όπως:

 • Στην εκτίμηση της ιστικής βλάβης μετά από έμφραγμα.
 • Σε προβλήματα αορτής όπως ανεύρυσμα, ή στένωση αυτής.
 • Σε παθήσεις του περικαρδίου όπως η συμπιεστική περικαρδίτιδα.
 • Στις μυοκαρδιοπάθειες.
 • Στη διαφορική διάγνωση των όγκων της καρδιάς.
 • Σε συγγενείς (εκ γενετής) ανωμαλίες της καρδιάς.
 • Στην εκτίμηση βαλβιδοπαθειών: πχ όπως η στένωση και ανεπάρκεια βαλβίδων.
 • Άλλες παθήσεις του καρδιακού μυ όπως η αρρυθμιογόνος δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας, η αμυλοείδωση κ.α.

Στην Κοσμοιατρική διενεργείται μαγνητική τομογραφία καρδιάς σε μαγνητικό τομογράφο υψηλών προδιαγραφών, υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου καρδιολόγου.

 

Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη
Συνδυάζει ειδικές ανατομικές και λειτουργικές τεχνικές για να λάβει εκείνες τις πληροφορίες για τον προστάτη αδένα , οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο για την ανίχνευση και τη σταδιοποίηση (υπολογισμό της έκτασης) του καρκίνου του αδένα. Προτείνεται ιδιαίτερα σε ασθενείς με υψηλή τιμή  PSA  και αρνητική βιοψία προστάτη.

(Η εξέταση δεν συμπεριλαμβάνεται στις συνταγογραφούμενες εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ).

 

Χρόνος διάρκειας της Μαγνητικής Τομογραφίας:

 • Για να εξεταστεί ένα μέρος του σώματος (σάρωση) η διάρκεια δεν υπερβαίνει τα 20 λεπτά.
 • Για την σάρωση περισσότερων τμημάτων του σώματος, χρειάζονται αναλογικά περισσότερα λεπτά.
 • Ανάλογα με την διάγνωση που έχει ζητηθεί από τον θεράποντα ιατρό, ο χρόνος που διαρκεί μια εξέταση διαφέρει.

 

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εξέτασης:

 • Ο ασθενής τοποθετείται σε ένα τραπέζι, βρίσκοντας την πιο βολική γι’ αυτόν θέση.
 • Του δίνεται ένα κουμπί συναγερμού ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα με τον ιατρό.
 • Κατά την διάρκεια της εξέτασης ακούει δυνατούς επαναλαμβανόμενους ήχους, οι οποίοι σταματούν και ξαναρχίζουν. Ενώ εφόσον, το επιθυμεί μπορεί ν’ ακούει μουσική μέσω ακουστικών.
 • Το μηχάνημα είναι ανοικτό στα δυο άκρα του.
 • Υπάρχει περίπτωση να κριθεί απαραίτητη η ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικής ουσίας.

Συστάσεις:

Λόγω του υπάρχοντος μαγνητικού πεδίου θα πρέπει ο εξεταζόμενος να ενημερώσει για τυχόν παρουσία μετάλλων στο σώμα (αρθροπλαστική, βηματοδότης, ακουστικά, μέταλλα, λάμες, βαλβίδες και απινιδωτές).

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της εξέτασης αποστέλλονται–εφόσον ζητηθεί από τον εξεταζόμενο και χωρίς κάποια περαιτέρω επιβάρυνσή του–μέσω email στο θεράποντα ιατρό.

Οι εξετάσεις  διενεργούνται σε υπερσύγχρονο μαγνητικό τομογράφο (1,5 & 3 Tesla), από άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο  ιατρικό προσωπικό.

Μονάδα ΠατησίωνΜονάδα ΣεπολίωνΑποστολή Email