Βιοψίες

Στην Κοσμοιατρική διενεργούνται βιοψίες στα παρακάτω όργανα:

  • Θυροειδούς
  • Μαστού
  • Στομάχου
  • Παχέος εντέρου

 Οι βιοψίες στομάχου και παχέος εντέρου διενεργούνται ενδοσκοπικά από τον Γαστρεντερολόγο κατά τη διάρκεια γαστροσκόπησης ή κολονοσκόπησης.

Οι βιοψίες θυρεοειδούς και μαστού διενεργούνται δια λεπτής βελόνης (FNA) από ειδικό Ακτινολόγο, με την καθοδήγηση υπερήχου και  παρουσία Κυτταρολόγου για την άμεση αξιολόγηση της επάρκειας του δείγματος.

Tα αποτελέσματα της εξέτασης αποστέλλονται–εφόσον ζητηθεί από τον εξεταζόμενο και χωρίς κάποια περαιτέρω επιβάρυνσή του–και μέσω email στο θεράποντα ιατρό.