Όλες τις εξετάσεις σας
καλύπτονται με γρήγορες και εύκολες διαδικασίες

Home | Ασφαλιστικά ταμεία

Ταμεία & Ασφαλιστικές εταιρίες

Στα Κέντρα μας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε όλες τις εξετάσεις σας με ΕΟΠΥΥ, ΕΔΟΕΑΠ, ΕΥΔΑΠ αλλά και με ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ με γρήγορες και εύκολες διαδικασίες