Βιοψία Θυρεοειδούς

Υπερηχογραφικά Κατευθυνόμενη Βιοψία Θυρεοειδούς δια λεπτής βελόνης (FNA)

Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι εύρημα που μπορεί να απαντάται και σε >50% του πληθυσμού, συχνότερα στις μεγαλύτερες ηλικίες καθώς και στις γυναίκες. Παρά το γεγονός ότι το 95% των όζων είναι καλοήθεις, η εξέτασή τους είναι σημαντική για τον αποκλεισμό κακοήθειας.

Η υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη βιοψία δια λεπτής βελόνης των όζων του θυρεοειδούς είναι μια ασφαλής, ταχεία και οικονομική μέθοδος που μπορεί να ξεχωρίσει τους καλοήθεις από τους κακοήθεις όζους.

Αν έχω όζους στο θυρεοειδή, πρέπει να κάνω αυτή την εξέταση;

Ο ενδοκρινολόγος είναι ο γιατρός που θα αποφασίσει εάν χρειάζεται να κάνετε βιοψία στους όζους του θυρεοειδούς σας.

Οι κυριότερες ενδείξεις για την εφαρμογή της μεθόδου είναι:

  • Σε όζους μεγαλύτερους του 1 εκατοστού.
  • Σε όζους που η υπερηχογραφική τους εικόνα είναι «ύποπτη» (ύπαρξη μικροαποτιτανώσεων, εσωτερική αγγείωση, όζοι με μεγαλύτερη προσθιοπίσθια διάμετρο, με χαμηλή ηχογένεια, με ασαφές περίγραμμα κλπ.)
  • Σε ειδικές περιπτώσεις ασθενών (με ιστορικό ακτινοβολίας στον τράχηλο, ιστορικό πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας, τραχηλική λεμφαδενοπάθεια, κλπ.). Συνιστάται να υποβάλλονται σε FNA, τόσο οι όζοι του θυρεοειδούς, καθώς και οι λεμφαδένες με παθολογική μορφολογία στους υπερήχους.

Πώς γίνεται η FNA; Χρειάζεται νάρκωση; Είναι επώδυνη;

Υπό την καθοδήγηση υπερήχου γίνεται παρακέντηση του όζου με μια λεπτή βελόνα από το συμπαγές σημείο και τη περιφέρεια του όζου. Ο αριθμός των προσπαθειών για τη λήψη υλικού από κάθε όζο κυμαίνεται από 2 έως 5 φορές, με παρουσία κυτταρολόγου για την άμεση αξιολόγηση της επάρκειας του δείγματος. Από τη σκοπιά του εξεταζομένου η παρακέντηση είναι η ίδια εμπειρία με το «τσίμπημα» μιας απλής ένεσης, δεν χρειάζεται καμία αναισθησία και είναι διαδικασία ασφαλής.