Ηλεκτρομυογράφημα

Είναι ο έλεγχος της μυϊκής δραστηριότητας σε νόσους του περιφερικού νευρικού συστήματος αναφερόμενος τόσο στη βλάβη του μυός (μυοπάθειες) όσο και των νεύρων και νοσημάτων του σπονδυλικού σωλήνα (νευροπάθειες, ριζοπάθειες).

Να γνωρίζετε πως:

Η εξέταση διενεργείται υπό την επίβλεψη Ειδικού Νευρολόγου.

Ο εξεταζόμενος  παραλαμβάνει αυθημερόν τα αποτελέσματα μετά το τέλος της εξέτασης.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της εξέτασης αποστέλλονται–εφόσον ζητηθεί από τον εξεταζόμενο και χωρίς κάποια περαιτέρω επιβάρυνσή του–μέσω email στο θεράποντα ιατρό.