Λιπομέτρηση: Μετρήσεις Λίπους & Μάζας

Λιπομέτρηση (Δείκτης Μάζας Σώματος).

Αντίστοιχα με τη μέτρηση της οστικής μάζας του σώματος έχουμε πλέον στο κέντρο μας τη δυνατότητα να μετράμε και τη λιπώδη και μυϊκή μάζα του σώματος με τη μέθοδο DEXA.

Το σωματικό λίπος είναι άμεσα συνδεδεμένο με την υγεία του ανθρώπου, και η σωστή εκτίμηση του μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς.

Το ποσοστό λίπους διαφέρει ανάλογα με κληρονομικότητα, την ηλικία, το φύλο, δημογραφικούς παράγοντες, διατροφή και φυσική δραστηριότητα και ορμονικούς παράγοντες.

Το βάρος από μόνο του και ο Δείκτης Μάζας Σώματος, δεν αποτελούν ακριβείς δείκτες μέτρησης παχυσαρκίας, καθώς σε αθλητές και αθλούμενους με αναπτυγμένο μυϊκό ιστό, συναντάται αυξημένο σωματικό βάρος αλλά μειωμένο ποσοστό σωματικού λίπους.

Η λιπομέτρηση είναι η διαδικασία με την οποία μετράμε το ποσοστό λίπους στο σώμα την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή πραγματοποιείται μέτρηση λίπους κοιλιάς και συνολικoύ λίπους, μέτρηση θερμίδων, μέτρηση βάρους, μέτρηση μάζας.

Η λιπομέτρηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός προγράμματος διατροφής. Πολλές φορές τυχαίνει ένα άτομο να ακολουθεί ικανοποιητικά ένα πρόγραμμα διατροφής για μείωση βάρους και ενώ το λίπος του μειώνεται το βάρος φαίνεται να μένει σταθερό έως και αυξάνεται ελαφρώς.

Ποιοι κάνουν λιπομέτρηση;

Αντιστοίχως σημαντική είναι η λιπομέτρηση σε άτομα που επιθυμούν να αυξήσουν το βάρος τους καθώς καλό θα ήταν να υπάρχει ομοιόμορφη αύξηση της λιπώδους και της άλιπης μάζας.

Απαραίτητη είναι η λιπομέτρηση και στους αθλούμενους που ακολουθούν προγράμματα διατροφής καθώς πολλές φορές συμβαίνει να μειώνεται η λιπώδης μάζα χωρίς να αλλάζει το βάρος στην ζυγαριά σημαντικά.

Μέθοδος DEXA και ιδανικό βάρος

Με την νέα κλινική πρακτική της ολόσωμης σάρωσης (Total Body) και λιπομέτρησης (Body Composition) με τη μέθοδο DEXA επιτυγχάνεται διαχωρισμός και μέτρηση της ποσότητας λίπους και μυϊκής μάζας και θεωρείται ως το χρυσό πρότυπο αναφοράς της ανάλυσης του σώματος.

Όλες οι άλλες κοινές μέθοδοι ανάλυσης σώματος (π.χ.  Body Mass Index – BMI, ζυγαριές λιπομέτρσης – αγωγιμότητας, κ.τ.λ.) πολύ χονδρικά και με μεγάλο εύρος σφάλματος μέτρησης, προσπαθούν έμμεσα να υπολογίσουν στο σώμα μόνο το λιπώδη και το μη λιπώδη ιστό, προσφέροντας ουσιαστικά ενδεικτικές μόνο τιμές, χωρίς να μπορούν να διαχωρίσουν τα 3 στοιχεία του σώματος (οστά, λίπος και μύες), αλλά και χωρίς να μπορούν να δώσουν πληροφορίες για κάθε τμήμα του σώματος ξεχωριστά.

Αντίθετα, η ολόσωμη ανάλυση δια της μεθόδου DEXA μπορεί να εκτιμήσει με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια (ακρίβεια μέτρησης >99%) την απώλεια ή την απόκτηση μυϊκής μάζας ή λιπώδους ιστού, σε ποια ποσότητα και σε ποια συγκεκριμένη περιοχή του σώματος, ενώ ταυτόχρονα δεν προβαίνει σε “έμμεσους υπολογισμούς” της σύστασης του σώματος και σε “εικασίες”, καθώς πραγματοποιείται πλήρης μέτρηση σε όλο το ανθρώπινο σώμα, σημείο προς σημείο.

Η ολόσωμη ανάλυση δια της μεθόδου DEXA είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη στους τομείς της ιατρικής, του αθλητισμού, της διατροφής, του ελέγχου του μεταβολισμού και της φυσιολογίας της άσκησης, καθώς χαρτογραφεί το σώμα και παρέχει ακριβή δεδομένα σχετικά με τη σύσταση του σώματος. Με αυτό τον τρόπο δίδεται στον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα μέσω επανεξετάσεων να ελέγξει την πρόοδο μιας θεραπείας ή την εξέλιξη μιας αποθεραπείας, την επιτυχία ενός προγράμματος διατροφής, τα αποτελέσματα μιας δίαιτας, ή ενός προγράμματος άσκησης, την διαφοροποίηση στην αναλογία μυϊκού ιστού – λίπους σε κάθε σημείο του σώματος που επιφέρει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία εξάσκησης ή συνδυασμός διατροφής – εξάσκησης, κλπ., καθώς τα αποτελέσματα των μεταβολών στη σύσταση του σώματος παρουσιάζονται αναλυτικά, ξεχωριστά για κάθε περιοχή του σώματος.

Με βάση την ολοσωματική ανάλυση δια της μεθόδου DEXA, ο ειδικός διατροφολόγος ή ο διαιτολόγος ή ο κλινικός ιατρός, δύναται να υπολογίσει επακριβώς το ιδανικό βάρος, το βασικό μεταβολικό ρυθμό (Basal and Resting Metabolic Rates – BMR) καθώς και την απαιτούμενη ημερήσια πρόσληψη θερμίδων (daily caloric expenditure), εξειδικευμένα για κάθε άτομο.

Στον αθλητισμό δύναται να καταρτιστεί η επακριβής αναγκαία σύσταση της διατροφής, αλλά και να οργανωθεί εστιασμένο και εξειδικευμένο πρόγραμμα εξάσκησης για κάθε τμήμα του σώματος, ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη αναλογία λίπους/μυών σε κάθε σημείο του σώματος και να κορυφωθούν οι επιδόσεις, η δύναμη, η ταχύτητα και η αντοχή του αθλητή.